Skriv sökord

Stort sökintresse hos sparbankens Idéfond

Corona I samhället
Idéfond, sökintresse hos sparbankens Idéfond

Senast uppdaterad: 12 augusti, 2020

Det rekordhöga beloppet i Kinda-Ydre Sparbanks utvecklingsfond – Idéfonden – har väckt mycket stort intresse. Drygt 60 ansökningar har skickats in till den lokala sparbanken, som ska fördela 2,5 miljoner kronor med syfte att göra mesta möjliga nytta för bygden.

– Väldigt roligt med all den positiva respons vi får. Vi är stolta över att kunna genomföra detta och ge tillbaka på det här viset. Det är unikt för en bank, men för oss ligger det helt i linje med vårt breda samhällsengagemang. Vi är en lokal bank som kan och vill göra skillnad genom att ge näring och växtkraft som gynnar utvecklingen av vår bygd, säger vd Johan Widerström.

Sparbankens utvecklingsfond – Idéfonden – lanserades 2018 på initiativ av huvudmännen, som representerar kunderna i banken. De sammanlagt 3,3 miljoner kronor som fördelades de båda första åren har bidragit till att en mängd projekt genomförts. Nu är det dags för den tredje fördelningen ur Idéfonden. Årets belopp har höjts till 2,5 miljoner kronor, vilket huvudmännen beslutade om på sparbanksstämman den 24 april.

När ansökningstiden nu gått ut har drygt 60 ansökningar kommit in. Trenden är att det generellt sett söks till större projekt. De flesta ansökningar ligger på över 100 000 kronor. Ansökningarna är ganska jämnt spridda över sparbankens verksamhetsområde Kinda, Ydre och södra Linköping.

– Glädjande att vi fått in ansökningar från hela området, vilket speglar den entusiasm och idérikedom som finns. De ambitiösa ansökningarna handlar i huvudsak om att utveckla ideella verksamheter. Konkurrensen är hård mellan ansökningarna. Det blir en både tuff och inspirerande uppgift att utvärdera ansökningarna och fördela fondpengarna, säger Johan Widerström.

Beslut om fördelningen tas i månadsskiftet augusti/september av Idéfondsrådet, med representanter för Kinda-Ydre Sparbanks huvudmän, styrelse och medarbetare. Bedömningen görs utifrån dessa kriterier: Det ska vara för ett specifikt ändamål. Det ska vara till allmännytta och utan personligt vinstintresse. De som ansöker ska kunna genomföra projektet själva. Vid urvalet tas hänsyn till sökande som drabbats ekonomiskt av coronakrisen.

De 2,5 miljoner kronorna i Idéfonden är pengar utöver Kinda-Ydre Sparbanks vanliga sponsring av löpande aktiviteter under året med drygt en miljon kronor.

För ytterligare information, kontakta: Johan Widerström, vd Kinda-Ydre Sparbank
Tel: 0494-79 429, mobil: 070-699 56 00
E-post: johan.widerstrom@kindaydresparbank.se

Om Kinda-Ydre Sparbank – kundernas bank
Kinda-Ydre Sparbank grundades 1866 och är främst verksam i Kinda, Ydre och södra delen av Linköping. Ett 30-tal medarbetare jobbar på kontoren i Kisa, Österbymo, Rimforsa och Horn. Banken har ca 17 000 kunder. Privatpersoner och företag erbjuds tjänster inom bank, försäkring, fastighetsförmedling och juridik.

Kinda-Ydre Sparbank har inga aktieägare, utan är en fristående och självständig sparbank. Det är kunderna tillsammans som genom utsedda huvudmän bestämmer och har inflytande över banken. Delar av vinsten går tillbaka till det lokala samhället. Affärsvolymen, d v s summan av in- och utlåning, är drygt 9 miljarder kronor. Mer info på www.kindaydresparbank.se

Lena Karlsson
Lena Karlsson
lena.karlsson@sparbankerna.se
Dela sidan: