Skriv sökord

Klimatberäkningsverktyget – Varbergs Sparbank i nytt samarbete med Agronod

Hållbarhet I samhället
Klimatberäkningsverktyget - Varbergs Sparbank i nytt samarbete med Agronod

Senast uppdaterad: 4 april, 2024

Varbergs Sparbank går in i ett samarbete med Agronod, som utvecklat klimatberäkningsverktyget Agrosfär, för att effektivt hjälpa kunder inom lantbrukssektorn med klimatberäkning.

Med klimatberäkningsverktyget Agrosfär kan lantbrukare enkelt beräkna sitt klimatavtryck, både för gården som helhet och för varje specifik produktionsgren som växtodling, mjölk och nötkött.

”Vi är väldigt glada över samarbetet med Agronod och att vara en av de första bankerna i Sverige att kunna erbjuda Agrosfär till våra kunder”, säger Maria Jahn, Skog- och lantbruksansvarig på Varbergs Sparbank.

Agrosfär hämtar data direkt från gårdens uppkopplade system, vilket minskar behovet av manuell administration. Till skillnad från många andra klimatberäkningsverktyg, som ofta använder schabloner eller uppskattningar baserade på  genomsnittsvärden, baseras Agrosfärs beräkningar på faktiska data för varje enskild ko eller ton odlat vete.

”Att beräkna och rapportera klimatdata är idag ofta ett manuellt och tidskrävande arbete för lantbrukare och många värden har varit schablonvärden. Med Agrosfär går hanteringen mycket snabbare och ger gårdsspecifika data, vilket sparar tid för lantbrukaren samtidigt som det ger ett mer verklighetsnära resultat”, säger Maria Jahn, Skog- och lantbruksansvarig i Varbergs Sparbank.

”Det är extra roligt att inleda ett samarbete Varbergs Sparbank, som jobbar väldigt nära sina lantbrukskunder. Genom samarbetet stärks förutsättningarna för den gröna omställningen”, säger Emilia Liljeström, vd på Agronod.

Pilotprojekt under våren
Under våren kommer ett antal kunder i Varbergs Sparbank att få testa på Agrosfär och därefter utvärdera sin upplevelse.

”Lantbrukssektorn spelar en central roll i Sveriges livsmedelsförsörjning. Samtidigt växer behovet av en grön omställning. Vi vill göra det enkelt för våra kunder att beräkna och få en tydlig översikt över sin klimatpåverkan. Därför erbjuder vi ett urval av våra lantbrukskunder möjligheten att få testa Agrosfär under våren. Blir utfallet bra ska vi se hur vi kan arbeta vidare med att hjälpa fler kunder, säger Maria Sjöstrand, Hållbarhetschef på Varbergs Sparbank.

Kontaktpersoner

Maria Jahn
Skog- och lantbruksansvarig, Varbergs Sparbank
Tel 0340-66 60 67
maria.jahn@varbergssparbank.se

Maria Sjöstrand
Hållbarhetschef, Varbergs Sparbank
Tel 0340-66 61 72
maria.sjostrand@varbergssparbank.se

Varbergs Sparbank AB (publ),
Besöksadress huvuddkontoret: Bäckgatan 16-18 i Varberg
Postadress: Box 74, 432 22 Varberg
kundservice@varbergssparbank.se, Växel 46 340 666000

Dela sidan: