Skriv sökord

Remissvar

En av Förbundets viktigaste uppgifter är att vara remissinstans för våra medlemmar sparbanker, stiftelseäganda bankaktiebolag och sparbankstiftelser. Vi framför också synpunkter aktivt genom framställningar till riksdag, regering och olika myndigheter. Här publicerar vi de remisser som vi lämnat ett yttrande av betydese för våra medelmmar.

Kontakta Bengt Nordström om du inte hittar det du söker eller har frågor.

Bengt Nordström bengt.nordstrom@sparbankerna.se 08-684 206 28, mobil 070-543 37 38