Skriv sökord

Lyckoslanten ges ut med fyra nummer per år av Swedbank och sparbankerna. Tidningen skickas kostnadsfritt till samtliga årskurs 4–6 i landets skolor. Idag är den en av Sveriges största barntidningar med en upplaga på 340 000 exemplar.

Lyckoslantens programförklaring

Lyckoslanten vill på ett lockande och tillgängligt sätt öka barns kunskaper om ekonomi och stimulera till att frågor som rör ekonomi, sparande och entreprenörskap tas upp i skolan redan i årskurs 4–6.

Ansvarig utgivare och chefredaktör: Arturo Arques, Swedbank
Redaktör: Terri Herrera, Vi Media AB
Redaktionsråd: Ulrica Sjöving, Swedbank och Kerstin Olby, Sparbankernas Riksförbund

Lyckoslanten produceras av Vi Media AB på uppdrag av Swedbank och sparbankerna.

E-post: 
Adress: Lyckoslanten, Vi Media AB, Box 2052, 103 12 Stockholm
Prenumerationsärenden: . Ange skolans leveransadress och önskat antal.

Citera oss gärna, men ange källan.