Skriv sökord

Utbildning i Försäkringsförmedling för styrelsemedlem i Sparbank

Utbildning i Försäkringsförmedling för styrelsemedlem i Sparbank

Utbildningsmål för styrelseutbildningen kring försäkringsdistribution

Relevant kunskap om regelverken kring försäkringsdistribution

1. ”Lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution”

2. ”Förordningen (2018:1231) om försäkringsdistribution”

3. Föreskrifter och allmänna råd från Finansinspektionen som är tillämpliga för banken

4. EU-förordningar och riktlinjer som är tillämpliga för bankens verksamhet med försäkringsdistribution.

Kunskap om försäkringsmarknadens roll och funktion,

Kunskap om marknadstrender och konkurrenter på försäkringsmarknaden

Kunskap om de försäkringar som banken skall sälja och ändamål och risker med produkterna för både banken och kunden

Kunskap om krav på banken utifrån de produkter man säljer.

För att registrera dig på utbildningen, gå in på länken nedan och följ instruktionerna.

https://academy.trainingeffects.se/index.php?/register/GXksz8

I fortsättningen när du vill logga in till utbildningen så går du till: https://academy.trainingeffects.se