Skriv sökord

Säkringsredovisning

Säkring av verkligt värde i ränteriskexponering för enskilda lån

Portföljförsäkring verkligt värde_ränteswap

Säkring av verkligt värde i ränteriskexponering för utställda räntetak i utlåningsportföljen

Dokumentation