Skriv sökord

Press & Opinion

Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för Sparbanker och stiftelseägda Sparbankaktiebolag samt Sparbanksstiftelser. Förbundets uppgift är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. Vi representerar medlemsföretagen gentemot myndigheter och organisationer och är också remissinstans.

Förbundet är i flera avseenden även förhandlingspart för våra medlemmar.

Pressrum
Pressreleaser, pressbilder och övrig pressinformation hittar du i vårt nyhetsrum på Mynewsdesk följa oss och bli uppdaterad på nyheter.

Du hittar oss också på:
Sparbanksperspektiv blogg
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram