Skriv sökord

Press & Opinion

Sparbankernas Riksförbund i Almedalen. Lobbying för sparbanker, Almedalsveckan 2023

Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för Sparbanker och Sparbanksstiftelser. Förbundets uppgift är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. Vi representerar medlemsföretagen gentemot myndigheter och organisationer och är också remissinstans.

Ta del av Förbundets remissvar

Förbundet är i flera avseenden även förhandlingspart för våra medlemmar.

Pressrum

Pressreleaser, pressbilder och övrig pressinformation hittar du i vårt nyhetsrum på Mynewsdesk följa oss och bli uppdaterad på nyheter.

Du hittar oss också på:

Facebook
LinkedIn
Instagram