Skriv sökord

Undersökningar och mätningar

Finansiell krisberedskap – Allmänhetens syn

Maktbarometern: Ekonomi

SKI – Svenskt Kvalitetsindex

SKI_Bank_2022 – Nöjd kund undersökning

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 2021

Småföretagsbarometern delrapport 2021

Småföretagsbarometern 2020

Småföretagsbarometern delrapport 2020

Småföretagsbarometern 2019

Läs mer om Småföretagsbarometern i samarbete med Swedbank och Företagarna

Lantbruksbarometern

Lantbruksbarometern 2022

Lantbruksbarometern hösten 2021

Lantbruksbarometern våren 2021

Lantbruksbarometern hösten 2020

Lantbruksbarometern våren 2020

Lantbruksbarometern hösten 2019

Lantbruksbarometern i samarbete med Ludvig & Co (f.d. LRF Konsult) och Swedbank

Skogsbarometern

Skogsbarometern 2020

Skogsbarometern 2019

Skogsbarometern i samarbete med Ludvig & Co (f.d. LRF Konsult) och Swedbank