AKTUELLT | Filtrera:

Lediga tjänster

Företagsrådgivare Lantbruk och Småföretag sökes till Laholms Sparbank

Är du nyfiken på att arbeta och utvecklas i en fristående Sparbank med hög kompetens, beslutskraft och uthållighet samt med naturlig stark lokal förankring?

Lediga tjänster

Kreditchef sökes till Tjörns Sparbank

Vill du jobba i en lokal och engagerad sparbank som brinner för bygdens bästa?

I samhället

Sparbanken Skaraborg satsar 2,5 miljoner på Skara Skolscen

Sparbanken Skaraborg genom Sparbanksstiftelsen satsar totalt 2,5 miljoner kronor på Skara skolscen för att göra utbildningen bättre, utveckla teaterintresset bland allmänheten och stärka skolans varumärke.

Från oss

Fem frågor till Hans Tiderman

Fakta om Hans Tiderman

I samhället

Falkenbergs Sparbank delade ut drygt 1 miljon kronor på Sparbanksdagen

Drygt en miljon kronor delade Falkenbergs Sparbank ut till 14 olika projekt under Sparbanksdagen i lördags.

I samhället

Stort intresse för stängselbidrag från Sparbanken Eken

Sommarens torka påverkar många lantbrukare och djurägare ekonomiskt på flera sätt. Intresset för Sparbanken Ekens stängselbidrag har därför varit stort och redan efter fyra veckor har den avsatta miljonen betalats ut till djur- och
markägare i bankens verksamhetsområde.

Från oss

REMISSYTTRANDE Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB)

Myndigheten för samhällskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster, föreskrifter om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster, föreskrifter om rapportering av incidenter för leverantörer av samhällsviktiga tjänster, föreskrifter om frivillig rapportering av incidenter i tjänster som är viktiga för samhällets funktionalitet, dnr: 2018-05893, 2017-11001, 2017-10972 och 2018-05920.

Från oss

Tillägg till remiss – förslag till föreskrifter och allmänna råd om kreditriskhantering

Organisationerna välkomnar att Finansinspektionen försöker komplettera tidigare konsekvensutredning med avseende på konsekvenser för kreditförsörjningen i ekonomin.