AKTUELLT | Filtrera:

Från oss

REMISSYTTRANDE om Promemorian En effektivare flytträtt av försäkringssparande (Fi2017/03188/FPM)

Sparbankernas Riksförbund, nedan benämnt ”Förbundet”, avger härmed yttrande över promemorian ”En effektivare flytträtt av försäkringssparande”, nedan benämnt ”Förslaget”.

Från oss

REMISSYTTRANDE: om Promemorian Upplösning av sparbankernas säkerhetskassa (Fi2017/03554/B)

Sparbankernas Riksförbund, nedan benämnt ”Förbundet”, avger härmed yttrande över promemorian ” Upplösning av sparbankernas säkerhetskassa och vissa anda frågor”, nedan benämnt ”Förslaget”.

Marika Sunesson, marknadsansvarig på Sparbanken Eken, Lars Binkemo lärare på Växjö Katedralskola och Leif Fransson, vd Sparbanken Eken vid utdelning av stipendium till en engagerad person i entreprenörskap i skolan.