Skriv sökord

Sparbankernas Riksförbunds styrelse

goran_hedman_styrelse

Göran Hedman

Ordförande

Född: 1954
Invald år: 2018, ordförande från 2018
Befattning: Ordförande Sparbanken i Enköping
Bankerfarenhet: Vd i Sparbanken i Enköping i 16 år. Arbetat på bank hela arbetslivet.
Bakgrund:  Se ovan
Andra uppdrag: Ledamot i Handelskammaren och Enköpings Åkeri AB.

goran_bengtsson_styrelse

Göran Bengtsson

Vice ordförande

Född: 1967
Invald år: 2016
Befattning: Vd Falkenbergs Sparbank sedan 2012
Bankerfarenhet: Swedbank Regionkreditchef Västra regionen, Sparbanken Sjuhärad Kreditchef/Företagschef.
Bakgrund:  Civilekonom
Andra uppdrag: Ordförande i Näringslivet Falkenberg, styrelseledamot Destination Falkenberg

bo_bengtsson_styrelse

Bo Bengtsson

Ledamot

Född: 1966
Invald år: 2018
Befattning: Vd Sparbanken Skåne AB
Bankerfarenhet: vd och marknadschef Kristianstads Sparbank
Bakgrund:  Arbetat på bank hela sitt arbetsliv. Se ovan.
Andra uppdrag: Samrådsgrupp, gemensamt beslutande organ mellan Sparbankerna/Swedbank, ledamot Handelskammarens fullmäktige.

gunnar_eikeland_styrelse

Gunnar Eikeland

Ledamot

Född: 1969
Invald år: 2016
Befattning: Vd Sparbanken Nord sedan 2014
Bankerfarenhet: Se ovan
Bakgrund:  Civilingenjör Industriell Ekonomi, vd PiteEnergi, vd Vattenfall Norrnät, vd Luleå Energi, vd Skellefteå Kraft, vd Luleå Kommunföretag
Andra uppdrag: Styrelseledamot Piteå Sience Park AB och LTU Business AB

mats_hasselquist_styrelse

Mats Hasselquist

Ledamot

Född: 1964
Invald år: 2015
Befattning: Vd Tjustbygdens Sparbank AB sedan 2003
Bankerfarenhet: Se ovan
Bakgrund:  Civilekonom, auktoriserad revisor samt kontorschef Ernst & Young, koncernekonomichef, vice vd och vd Elfa International AB
Andra uppdrag: Styrelseledamot Västervik Framåt AB, styrelseledamot och vice ordförande Stiftelsen Västerviks Utvecklingscentrum, styrelseledamot Tjustgalan ek förening

charlotte_lindberg_styrelsen

Charlotte Lindberg

Ledamot

Född: 1976
Invald år: 2018
Befattning: Vd Roslagens Sparbank sedan 2014
Bankerfarenhet: Se ovan. Tidigare även banktjänsteman, controller och ekonomichef
Bakgrund:  Juridik- och ekonomistudier
Andra uppdrag: Ledamot The Council Swedbank Baltikum och Stiftelsen Guldeken

par_lindblom_styrelsen

Pär Lindblom

Ledamot

Född: 1979
Invald år: 2019
Befattning: Vd Åse Viste Sparbank sedan 2017
Bankerfarenhet: Kontorschef på Nordea och Sparbanken Skaraborg och Affärsområdeschef Sparbanken Skaraborg
Bakgrund:  Civilekonom

staffan_pahlsson_styrelse

Staffan Påhlsson

Ledamot

Född: 1952
Invald år: 2018
Befattning: Vice ordförande Laholms Sparbank
Bankerfarenhet: Se ovan
Bakgrund:  Vice vd och CEO Bravida AB, eget konsultbolag inom företags utveckling
Andra uppdrag:  Ägare S Påhlsson Fastigheter, ledamot EIO, IN, EFA och Båstad Hotell och Tennis AB. Ordförande BFEF (Båstad fritidshamn ek. förening)

anders_samuelsson_styrelse

Anders Samuelsson

Ledamot

Född: 1959
Invald år: 2017
Befattning: VT Sparbanksstiftelsen Alingsås sedan 2018
Bankerfarenhet: Olika positioner på Föreningsbanken 1979-1997. Chefsposition Swedbank 1998-2007. Affärschef Sparbanken Alingsås 2008-2010. Vd Sparbanken Alingsås AB 2011-2018
Bakgrund:  National- och företagsekonom
Andra uppdrag:  Ledamot styrelsen för Sparbanken Alingsås AB, Ordförande Annelunds IF

ewa_andersen_small

Ewa Andersen

Vd Sparbankernas Riksförbund

Född: 1958
Invald år: 2008
Befattning: Vd Sparbankernas Riksförbund sedan 2016
Bankerfarenhet: Arbetat inom Sparbank sedan 1982 med bankjuridik och rådgivning, vd Virserums Sparbank 2006-2012, vd Högsby Sparbank 2012-2014
Bakgrund:  Jur.kand samt rådgivningsutbildning inom banken. Vice vd Sparbankernas Riksförbund 2014-2016
Andra uppdrag:  Styrelseledamot i Swedbank Fastighetsbyrå AB, ledamot Samrådsgruppen, Affärsrådet samt Specialistgrupp Låna, Revisionsuppdrag

Presidium

Göran Hedman
Ordförande, Sparbankernas Riksförbund

Göran Bengtsson
Vice ordförande, Sparbankernas Riksförbund

Ewa Andersen
Vd, Sparbankernas Riksförbund