Skriv sökord

Cookies

Som en konsekvens av lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) förklarar vi nedan hur Sparbankerna.se använder cookies.

Sparbankerna.se:s webbplats använder sig av cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information.

Cookies kan tekniskt delas in i två typer. Den ena typen sparar en fil permanent på din dator. Cookies av denna typ används för att åstadkomma ett “engångsbeteende”, t.ex. om vi vill informera dig som användare om något, men att du ska slippa få denna information igen nästa gång du kommer in på vår webbplats.

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne på vår webbplats, skickas den här cookien mellan din dator och servern för att kunna koppla information, som exempelvis vilket språk du valt. Sessionscookies lagras inte permanent på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

För alla cookies som används på Sparbankerna.se, oavsett typ, så gäller det att de används för att förenkla din upplevelse som användare och inte för att lagra information i syfte att registrera ditt beteende, eller i något annat syfte som skulle kunna hota din integritet eller säkerhet. T.ex. så kan vi lagra information via en cookie på din dator (typ 1) för inställningar du fyllt i hos oss, i syfte att personalisera och förenkla ditt användande av Sparbankerna.se. Värt att notera är också att lagring av dylik information via cookies innebär att den inte lagras hos Sparbankerna.se, om inte detta explicit uttryckts eller godkänts.

Utöver ovanstående generella motivering till sessionscookies (typ 2), så krävs dessa för att Sparbankerna.se ska kunna tillhandahålla en sammanhållen, säker och feltolerant webbplats med möjlighet till personalisering och inloggning, och inte bara ett antal löst sammansatta sidor utan möjlighet till säkerhet eller interaktion med dig som användare.

Sammanfattningsvis, används cookies på Sparbankerna.se:s webbplats såväl av rent tekniska som ergonomiska och användarmässiga skäl. För mer information om cookie-användning, se den nya lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389), som trädde i kraft den 25 juli 2003.

För att undvika cookies stänger du av dem i inställningarna till din webbläsare. Gå till respektive leverantörs hemsida för instruktioner om hur man stänger av cookies.