Skriv sökord

Vad är en Sparbank?

Sparbank är en helt egen bolagsform med en affärsmodell som tydligt bygger på den lokala förankringen. Sparbankerna är också banktypen som inte bara blir till nyckelaktörer för kapitalförsörjning på sina verksamhetsorter – utan i förlängningen där även fungerar som katalysatorer för samhällsutvecklingen i stort.

Ursprunget till dagens Sparbanker hittar vi i skotska samhället Ruthwell, där prästen Henry Duncan år 1810 öppnade en bank som var till för alla. Mycket har förstås hänt sedan 1800-talet men Sparbanksidén lever även idag vidare som ett arv som är helt unikt. Där grunden fortfarande är att hjälpa så många som möjligt till en sund och hållbar ekonomi. Samtidigt ser Sparbanken till att delar av bankens överskott delas ut lokalt för att ge medborgarna ökad livskvalitet inom de verksamhetsområden där banken finns.

Konkret kan det handla om att delar av en årsvinst möjliggör ett nytt ridhus hos den lokala hästsportföreningen; eller en padelhall som behövs för att göra ortens racketcenter komplett. Generellt kan sägas att sparbanksöverskott disponeras så att det kompletterar men inte ersätter kommunal verksamhet. De 58 Sparbanker och 25 ägarstiftelser som Sparbankernas Riksförbund är intresseorganisation för delar årligen ut över 800 miljoner kronor till passande projekt och lokala satsningar runt om i landet.

Sparbank som bolagsform

Bolagsformen Sparbank har inga ägare utan kan sägas likna bolagsformen Stiftelse i sin konstruktion. En Sparbank har inga aktieägare som kräver utdelning – istället kan överskottet från en Sparbanks verksamhet, jämte säkrande av den egna verksamheten förstås, användas för samhällsnyttiga ändamål till gagn för medborgarna inom Sparbankens verksamhetsområde.

Exempel på Sparbankernas samhällsnyttiga verksamhet hittar du nedan. Som du ser kan det handla om både stora och små projekt – bara syftet är gott och gynnar många över tid. Återkommande fokusområden för Sparbankernas satsningar är utbildning, idrott, forskning, kultur och lokalt näringsliv.

Vill du eller din förening också ta del av närproducerad samhällsnytta genom att söka stipendium eller bidrag; kontakta din lokala Sparbank eller Sparbanksstiftelse.

Exempel på vad en Sparbanks vinst kan gå till:

Barn och ungdom

Sparbankerna har sedan länge stöttat och initierat olika aktiviteter som engagerar och hjälper unga.

Förutom att ett flertal banker arrangerar ”Barnspardagar” för att uppmuntra och synliggöra sparande, stöttar Sparbanker olika barn- och ungdomsprojekt som till exempel antidrogprojekt för att försena tonåringars alkoholdebut.

Barn- och ungdomsidrott

Idrottsstipendium för ideella ledare, en idrottsanläggning eller en sportpark som ger barn och unga en chans till aktiva och roliga fritidsaktiviteter. Det är en del av Sparbankers satsningar i att skapa en ökad attraktivitet för orten att leva och bo i.

Oavsett idrott eller aktivitet vill Sparbanker uppmuntra till ökat välbefinnande och självförtroende hos unga.

Skola

Kunskap är viktigt för att skapa ett samhälle som lever, växer och utvecklas. Sparbankerna runt om i Sverige erbjuder utbildningar i privatekonomi och satsar på att stärka nya pedagogiska grepp inom skolan.

Bra skolor och ett spirande näringsliv som ger jobbmöjligheter bidrar till att skapa orter där människor kan trivas och skapa en framtid.

Näringsliv

I olika delar av landet har Sparbanker tagit initiativ för att ge människor en möjlighet att utveckla sina affärsidéer och låta idéer som skapar växtkraft och utveckling i bygden växa. Sparbanker arrangerar själv och tillsammans med andra inspirationsträffar för företag, näringslivsdagar i syfte att vitalisera det lokala näringslivet.

Ung Företagsamhet där unga får prova att driva företag under ett år är en annan satsning som de allra flesta Sparbanker stödjer.

Kultur

Kultur skapar en levande och attraktiv bygd för såväl boende, näringsliv som för besökare. Sparbanker runt om i landet bidrar till ett rikt kulturliv på olika sätt. Bland annat genom att bli sponsor till en lokal teater eller anordna konstutställningar på bankkontoret.

Ett rikt kulturliv bidrar till att människor etablerar sig, stannar kvar och framförallt trivs på orten där Sparbanken finns.