Skriv sökord

Sparbankernas seminarier på Almedalsveckan 2024

Sparbankernas Riksförbund arrangerar seminarier under Almedalsveckan på Volters gränd 8. Tisdag 25 juni blir det seminarium från morgon till kväll med ett avslutande mingel. Efterförljande dagar har vi gemensamma seminarier tillsammans med Swedbank och andra samarbetspartners. Alla seminarier går att titta på live eller i efterhand, här eller på Almedalsveckan Play.

Programmet är under arbete. Paneldeltagare och innehåll uppdateras successivt.

Tisdag 25 juni

09:00 – 09.45

Att navigera genom en turbulent tid: Utmaningar och möjligheter för svenska företag och politiken i en föränderlig värld.

Företagens och samhällets resa genom instabilitet, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet, den så kallade VUCA- världen. Men hur ska företagen agera i en föränderlig och oförutsägbar värld, och vad kan politikerna göra? Vilka är vinnare och förlorare?

Medverkande

Angelica Ekholm, Vd, Dalarnas Science Park
Håkan Nordblad, Ordförande, Westra Wermlands Sparbank
Karin O´Connor, Moderator

10:00 – 10.45

Från plånbok till framtid: Hur mår svenskarnas ekonomi och hur påverkar konjunkturen vardagen?

Hög inflation och stigande bolåneräntor har grävt djupa hål i hushållens plånböcker. Sällan eller aldrig har så många påverkats så mycket på så kort tid. Urholkad köpkraft, stigande arbetslöshet och allt fler överskuldsatta. Vilka finans- och penningpolitiska åtgärder behövs? Och hur hjälper vi unga att klara skolan och att ta sig in på arbets- och bostadsmarknaden?

Medverkande

Arturo Arques, Swedbanks och Sparbankernas privatekonom
Åse Henell Generalsekreterare, Majblomman
Karin O´Connor, Moderator

12:00 – 12.45

Hur ser svenskarnas finansiella krisberedskap ut i dessa osäkra tider med makroekonomiska och geopolitiska utmaningar?

Många svenskar är oroliga över att banksystemet inte kommer fungera i en krissituation. Nu behöver vi tillsammans arbeta för att stärka förtroendet för banksektorn i kristid, fortsätta rusta banker mot cyberangrepp och verka för att det ska finnas tillräckligt med fysiska bankkontor. Utgångspunkt tas från en undersökning om svenskarnas finansiella krisberedskap som Sparbankernas Riksförbund låtit göra.

Medverkande

Rikard von Zweigbergk, Säkerhetsansvarig, Region Gotland
Björn Elfstrand, VD, Sparbankernas Riksförbund
Karin O´Connor, Moderator

13:00 – 13.45

Hur kan vi alla hjälpas åt att stoppa bedrägerierna. Hör experternas råd.

Bedrägeribekämpning: Hur kan vi agera kraftfullare för att stoppa bedrägerierna och skydda våra kunder innan det händer? Vems är ansvaret?

Medverkande

Sara Ekstrand, Senior jurist, Bankföreningen
Per Eleblad, Generaldirektör, Utbetalningsmyndigheten
Petter Dahl, Regelverksansvarig, Bank ID
Caroline Wänglund, Jurist, Sparbankernas Riksförbund
Karin O Connor, Moderator

14:00 – 14.20 Heta stolen

Utfrågning av ekonomisk-politiska talespersoner:
Hur kan svensk ekonomi bli starkare?

Sverige har tappat i välståndsligan, hur kan Sverige hamna i topp igen vad gäller ekonomisk tillväxt och välstånd? Utfrågning av riksdagspartiernas ekonomisk-politiska talesperson.

Vad kan ni göra bättre? Har ni gjort tillräckligt? Var finns de nya jobben, hur kan ni se till att de blir fler och hur ser ni till att unga människor får en roll där. Vad finns det för hjälp att få? Vad är ditt råd till de företag som går på knäna? Hur kan ni motverka fler konkurser?

Medverkande

Ekonomisk-politisk talesperson
Karin O´Connor, Moderator

14:30 – 15.15

Sveriges ekonomiska horisont: Det makroekonomiska landskapet och framtidsutsikterna för svensk ekonomi.

Inflation, höga räntor, sjunkande bostadspriser, försvagad krona, stigande arbetslöshet och fortsatt säkerhetspolitisk oro i vår omvärld. Utmaningarna är många för Sveriges regering. Hur påverkas vi av vad som händer i vår omvärld? Vilka är de största riskerna? Hur ser det ut på sikt: bättre eller sämre?

Medverkande

Gunnar Eikeland, Ordförande, Sparbanken Nord
Karin O´Connor, Moderator

15:25 – 15.45 Heta stolen

Utfrågning av ekonomisk-politiska talespersoner
Hur kan svensk ekonomi bli starkare?

Hur jobbar ditt parti med frågor kring finansiell krisberedskap? Var finns de nya jobben, hur kan vi se till att de blir fler och hur ser vi till att unga människor får en roll där. Hur kan ni motverka fler konkurser?

Medverkande

Ekonomisk-politisk talesperson
Karin O´Connor, Moderator

15:50 – 16.30

Sveriges ekonomi genom unga ögon: En djupdykning i hur dagens unga påverkas och en dialog med ungdomspartierna.

Vilka är de viktigaste frågorna för Ungdomspartierna? Hur ser de på framtiden? Jobb, ekonomi, boende, arbetsliv?

Medverkande

Ungdomspartierna
Karin O´Connor, Moderator

18:00 – 18.45 Mingel från kl 17:30 – 19:30

Lokalt samhällsengagemang, förutsättningar för företag, innovation och välbefinnande

Vad är det som påverkar oss att må bra och bli lyckliga? Vilken betydelse har samhällsengagemang lokalt och vilken roll spelar Sparbankerna? För oss är varje stad en huvudstad, där förutsättningar för företag, utbildning, innovation, byggande och mycket mer behövs för den lokala tillväxten utanför storstäderna.

Medverkande

Micael Dahlén, Professor, Handelshögskolan i Stockholm
Pär Johansson, Verksamhetsledare, Glada Hudik-teatern
Mikael Bohman, Ordförande, Sparbanken Västra Mälardalen
Karin O´Connor, Moderator

Onsdag 26 juni

10.00 – 10.45 gemensamt seminarium med Swedbank, Företagarna och Sparbankerna.

Hänger småföretagen med när ekonomin vänder upp?

De senaste åren har läget för svenska småföretagare varit utmanande. På kort tid vände ekonomin från en expansiv, lågräntemiljö till kraftigt höjda räntor och minskad köpkraft hos konsumenterna. Svenska småföretagare drabbas nu av de åtgärder som tagits för att vända inflationen.

Seminariet tar avstamp i företagarnas egen syn på lönsamhet och konjunktur, baserat på årets småföretagsbarometer som släpps 18 juni. Vilka konsekvenser får en svag konjunktur för samhället. Hur påverkar det företagens hållbara omställning, och företagarnas egen finansiella hälsa? Och, när vänder det?

Medverkande

Johan Grip, Chefsekonom, Företagarna
Jennie Albinsson, Näringspolitisk expert med fokus på klimat och miljö, Företagarna
Jörgen Kennemar, Företagarekonom, Swedbank
Gunnar Eikeland, Ordförande Sparbanken Nord
Willy Silberstein, Moderator

12.30 – 13.30 gemensamt seminarium med Swedbank, Ludvig & Co och Sparbankerna.

Skogen – svensk basnäring i förändring

Den svenska skogen är en basnäring för Sverige och av EU:s samlade skogsbestånd finns en tredjedel i Finland och i Sverige. Samtidigt vill EU implementera nya direktiv och regelverk som påverkar svensk skogsnäring. EU:s föreslagna direktiv och förordningar ses som ödesfrågor för näringens framtid.

Medverkande

Erik Sjölund, Chef Skog & Lantbruk, Swedbank
Filip Olsson, Ludvig & Co
Maria Axelsson, Vd, Westra Wermlands Sparbank
Willy Silberstein, Moderator

14.00 – 15.00​ gemensamt seminarium med Swedbank, Fastighetsbyrån och Sparbankerna.

Uppdrag Bostad – hur ska det gå?

Den svenska ekonomin hänger på att det både finns bostäder och byggs bostäder. Alla är överens om att det inte sker tillräckligt mycket – vilket riskerar att hämma Sveriges tillväxt. Vad ska vi göra?

Medverkande

Mattias Persson, Chefekonom, Swedbank
Johan, Engström, VD, Fastighetssbyrån
Mikael Bohman, Ordförande, Sparbanken Västra Mälardalen
Willy Silberstein, Moderator

15.00 -16.00 gemensamt seminarium med Swedbank och Sparbankerna.

Börs, bostad och budget – hinder och möjligheter i privatekonomin

Vilka fallgropar och möjligheter finns på börsen, bostadsmarknaden och i vardagsekonomin enligt några av landets vassaste privatekonomer? Bör man välja fast eller rörlig ränta? Hur får man avkastning på sparandet? Och vad säger privatekonomerna om amorteringsregler, ISK-skatt och ränteavdrag?

Medverkande

Arturo Arques, Privatekonom, Swedbank och Sparbankerna
Américo Fernández, Privatekonom, SEB
Shoka Åhrman, Sparekonom, SPP
Sharon Lavie, Sparekonom, Lendo
Willy Silberstein, Moderator

Torsdag 27 juni

10.00 – 10.50 gemensamt seminarium med Swedbank

Hur lyckas vi med den gröna energiomställningen?

Klimatkrisen blir allt större. Den gröna energiomställningen är avgörande för att stabilisera klimatutvecklingen – och i förlängningen hållbara och konkurrenskraftiga samhällen. Vilka utmaningar står vi inför? Och hur lyckas vi ställa om?

Medverkande

Johanna Fager Wettergren, Head of Group Sustainability, Swedbank
Anneli Sjömark, Vd Sparbanken Nord
Willy Silberstein, Moderator

Boka våra experter

Vi är på plats under Almedalsveckan och arrangerar seminarier med fokus på bland annat Sveriges ekonomi, företagande och hur vi kan stoppa bedrägerierna. Därför har vi under veckan experter på plats som ni kan boka till era seminariepaneler och intervjuer.
Kontakta Alexandra von Melen för bokningar: alexandra.vonmelen@sparbankerna.se

Välkomna till Swedbanks och Sparbankernas hus

Vi delar lokaler på Volters gränd 8 med våra vänner i Swedbank. Vi arrangerar flera seminarium tillsammans under veckan. Läs mer om Swedbanks program swedbank.se/almedalen