Skriv sökord

Sparbankernas seminarier på Almedalsveckan 2023

Sparbankerna var på plats under Almedalsveckan med ett tält på Hamnplan likt tidigare år. Vi arrangerade även ett mingelseminarium och ett gemensamt seminarium tillsammans med Swedbank i deras lokaler. Alla seminarier går att titta på i efterhand här eller på Almedalsveckan Play.

Onsdag 28 juni

09:30 – 10.15

Sveriges ekonomi –
vilka utmaningar har Sveriges regering?

Inflation, höga räntor, sjunkande bostadspriser, försvagad krona, stigande arbetslöshet och fortsatt säkerhetspolitisk oro i vår omvärld. Utmaningarna är många för Sveriges regering.

Medverkande

Mikael Damberg, Ekonomisk-politisk talesperson, Socialdemokraterna
Magnus Olsson, Dr finansiell ekonomi och vd, Dalslands Sparbank
Olof Manner, Senior Advisor, Swedbank
Fredrik Ahlstedt, Riksdagsledamot Skatteutskottet, Moderaterna
Lennart Ekdal, Moderator

10:40 – 11.00

Vad gör Moderaterna för att göra varje svensks ekonomi bättre?

Många har svårt att få sin ekonomi att gå ihop. Vad vill våra politiker göra åt saken?

Medverkande

Edward Riedl, Ordförande Finansutskottet, Moderaterna
Lennart Ekdal, Moderator

11:10 – 11.30

Vad gör Kristdemokraterna för att göra varje svensks ekonomi bättre?

Många har svårt att få sin ekonomi att gå ihop, vilket påverkar både den psykiska och fysiska hälsan. Vad vill våra politiker göra åt saken?

Medverkande

Jakob Forssmed, Socialminister, Kristdemokraterna
Lennart Ekdal, Moderator

13:00 – 13.45

Smutsiga pengar –
hur stoppar vi bedrägerier och penningtvätt?

Bankbedrägerierna har ökat under flera år. Hur det tar sig uttryck varierar emellertid över tid. Hur ser utvecklingen ut? Vad gör samhället för att stoppa bedrägerierna? Vad kan privatpersoner göra? Vad görs för att stoppa de kriminellas möjligheter att tvätta pengar? Och vad borde göras?

Medverkande

Gabriella Bremberg, Avdelningschef för dataanalys och granskning, Utbetalningsmyndigheten
Petter Dahl, Regelverksansvarig, Bank ID
Daniel Särnqvist, Nationell samordnare inom penningtvätt, Skatteverket
Anna Lundström, Brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten
Caroline Wänglund, Jurist regelverksenheten, Sparbankernas Riksförbund
Lennart Ekdal, Moderator

14:30 – 14.50

Vad gör Centerpartiet för att göra varje svensks ekonomi bättre?

Många har svårt att få sin ekonomi att gå ihop. Vad vill våra politiker göra åt saken?

Medverkande

Martin Ådahl, Ekonomisk-politisk talesperson, Centerpartiet
Lennart Ekdal, Moderator

15:00 – 15.45

Ska hela Sverige leva?
Om livsmedelsförsörjning och småföretag i en osäker värld

Sveriges småföretagare och lantbrukare påverkas av det osäkra läget i världen, av den höga räntan, inflationen och energipriserna. Hur säkerställer vi att livsmedelsförsörjningen fungerar i en tid av oro? Vilket stöd behöver småföretagare för att växa? Hur kan fler jobb skapas i hela landet?

Medverkande

Anna Törnfelt, Lantbrukare och rådgivare, Hushållningssällskapet
Joakim Skarborg, VD, Novax
Patrik Strömer, Näringspolitisk expert totalförsvar och försörjningsförmåga, Livsmedelsföretagen
Björn Elfstrand, VD, Sparbankernas Riksförbund
Lennart Ekdal, Moderator

16:00 – 16.20

Vad gör Liberalerna för att göra varje svensks ekonomi bättre?

Många har svårt att få sin ekonomi att gå ihop. Vad vill våra politiker göra åt saken?

Medverkande

Cecilia Rönn, Skattepolitisk talesperson, Liberalerna
Lennart Ekdal, Moderator

Torsdag 29 juni

09.20 – 9.40

Vad gör Miljöpartiet för att göra varje svensks ekonomi bättre?

Många har svårt att få sin ekonomi att gå ihop. Vad vill våra politiker göra åt saken?

Medverkande

Janine Alm Ericson, Ekonomisk-politisk talesperson, Miljöpartiet
Lennart Ekdal, Moderator

09.45 – 10.05

Vad gör Sverigedemokraterna för att göra varje svensks ekonomi bättre?

Många har svårt att få sin ekonomi att gå ihop. Vad vill våra politiker göra åt saken?

Medverkande

Dennis Dioukarev, Ledamot Finansutskottet, Sverigedemokraterna
Lennart Ekdal, moderator

10.15 – 11.00

Alla vill ha fler jobb och företag –
men hur?

Sverige behöver företag som växer, men vilket ansvar har politiken? Hur skapas jobb? Vilka åtgärder måste vidtas? Vilket stöd och hjälp behöver småföretagare för att växa? Är en Navigator en lösning?

Medverkande

Daniel Vencu Velasquez Castro, Riksdagsledamot och suppleant i Näringsutskottet, Socialdemokraterna
Anette Rhudin, Ordförande, Navigator Scale Up
Fredrik Ahlstedt, Riksdagsledamot och ledamot skatte- och näringsutskottet, Moderaterna
Björn Elfstrand, VD, Sparbankernas Riksförbund
Angelica Ekholm, VD, Dalarna Science Park
Lennart Ekdal, Moderator

11.15 -11.45
Dalarna Science Parks seminarium:

Dalarna var tidigt Sveriges industriella ryggrad men tappade betydelse i takt med större samhällsutmaningar. Nu vänder trenden, 40 000 nya jobb skapas och bolagen slåss om arbetskraft och kompetens. Kommer Dalarna lyckas bli Sveriges nästa tillväxtregion? Vilket stöd kan Dalarna räkna med utifrån?

Medverkande

Kristina Sunden Jonsson, kommundirektör, Skellefteå kommun
Tobias Hansson, Sverige vd, Hitachi Energy
Knut Rost, vd, Diös
Stefan Sjöstrand, vd, Skistar
Björn Elfstrand, vd, Sparbankernas Riksförbund
Martin Norsell, rektor, Högskolan Dalarna
Angelica Ekholm, vd, Dalarna Science Park

12.00 – 12.45

Tillsammans för ett friskare Östersjön

Hur kan nytänkande kopplat till forskning ge ett friskare Östersjön? Vad händer om vi inte jobbar med Östersjöfrågan? Hur blir Östersjöfrågan viktig för våra ungdomar? Hur kan sparbanker vara den lokala motorn för aktuella hållbarhetsfrågor?

Medverkande

Åsa Stenmarck, Nationell Plastsamordning, Naturvårdsverket
Jörgen Englin, Ordförande Utbildningsnämnden, Sölvesborg kommun
Stefan Ohlson, VD, Sölvesborg-Mjällby Sparbank
Madeleine Brolin Clegg, Östersjöambassadör, Expedition Rädda Östersjön
Gunilla Rosenqvist, Professor, Blått Centrum Gotland
Lennart Ekdal, Moderator

13.00 – 13.45

Cash eller krypto? –
om digitaliseringens inverkan på pengarna

Hur har digitaliseringen förändrat vår syn på pengar? Hur ser framtidens digitala betalningar ut? Vilken påverkan har kryptovalutor på banksystemet? Behöver vi e-krona i Sverige? Och vilket ansvar har staten?

Medverkande

Malin Alpen, områdeschef Betalningar, Finansinspektionen
Louise Grabo, Generalsekreterare, Swedish Fintech Association
Stefan Ohlson, VD, Sölvesborg-Mjällby Sparbank
Andreas Kennemar, Landschef, Binance
Lennart Ekdal, Moderator

14.00 – 14.20

Är rådgivning en självklarhet?

EU-kommissionen föreslår ett provisionsförbud i hela EU. Det innebär att företag inte får ta emot provisioner vid rådgivning. Banker som inte äger egna fondbolag kan komma att bli tvungna att ta betalt av kunderna för rådgivning. Blir då rådgivning en samhällsfråga där bara de rika kommer ha råd?

Medverkande

Magnus Olsson, dr finansiell ekonomi och vd, Dalslands Sparbank
Moa Langemark, Rådgivare, Finansinspektionen
Lennart Ekdal, Moderator

14.30 – 14.50

Vad gör Socialdemokraterna för att göra varje svensks ekonomi bättre?

Många har svårt att få sin ekonomi att gå ihop. Vad vill våra politiker göra åt saken?

Medverkande

Mikael Damberg, Ekonomisk-politisk talesperson, Socialdemokraterna
Lennart Ekdal, Moderator

15.00 – 15.45

Har vi råd att bli pensionärer?

Befolkningen blir allt äldre och vi får fler fattigpensionärer. Pensionsåldern har höjts och kommer sannolikt höjas mer i framtiden. Pensionssystemet pressas. För den som inte orkar jobba till 67 år är risken stor att pensionen blir låg. Håller dagens pensionssystem?

Medverkande

Arturo Arques, privatekonom, Swedbank och Sparbankerna
Anders Ygeman, Ledamot Socialförsäkringsutskottet, Socialdemokraterna
Oliver Rosengren, Ledamot Arbetsmarknadsutskottet, Moderaterna
Ole Settergren, Analyschef, Pensionsmyndigheten
Lennart Ekdal, Moderator

16.00 – 16.20

Hur ska pengarna räcka?
Om vardagsekonomi

Stigande bolåneräntor och hög inflation gör att många är i ett pressat ekonomiskt läge. Allt fler människor har svårt att få ihop sin ekonomi.

Medverkande

Arturo Arques, Privatekonom, Swedbank och Sparbankerna
Lennart Ekdal, Moderator

16.30 – 16.50

Vad gör Vänsterpartiet för att göra varje svensks ekonomi bättre?

Många har svårt att få sin ekonomi att gå ihop. Vad vill våra politiker göra åt saken? Hur ska vi få in mer privatekonomi i skolundervisningen?

Medverkande

Samuel Gonzalez Westling, Gruppledare Riksdagen och ersättare Utbildningsutskottet, Vänsterpartiet
Lennart Ekdal, Moderator

18.00 – 18.40
Mingel från 17.45 på Volters gränd 8

Sparbanksidén – 200 år av hållbarhet

Vad är hållbarhet? Alla pratar om det, men alltför ofta är det just inget annat än prat. Sveriges sparbanker har varit hållbara i över 200 år tack vare sparbanksidén. Men vad innebär det att pengarna stannar lokalt och vad har det för inverkan på samhället?

Medverkande

Erika Mattsson, Chef hållbarhet och samhälle, Sparbanken Nord
Fredrik Gröndahl, Professor, KTH SEED
Anette Rhudin, Ordförande, Stiftelsen Navigator
Johan Parmler, VD, Svenskt Kvalitetsindex
Lennart Ekdal, Moderator

Fredag 30 juni

09:00 – 10.00
Gemensamt seminarium med Swedbank, Volters gränd 8

Priset för mat på borden och stärkt beredskap – vem betalar?

Krig, extremväder och ekonomisk kris utmanar jordbruket – och därmed hela samhället. Vem tar ansvar för matproduktionen när den av beredskapsskäl behöver öka? Vad krävs för att lantbrukare ska våga investera i sina gårdar, och för att även nästa generation ska kunna bidra med mat på borden?

Medverkande

Anna-Karin Hatt, vd och koncernchef, LRF
Patrik Oksanen, journalist
Magnus Oscarsson, jordbrukspolitisk talesperson, Kristdemokraterna
Inger-Lise Sjöström, mjölkbonde och styrelseledamot, Arla
Patrik Strömer, näringspolitisk chef, Livsmedelsföretagen
Helena Silvander, vd, Tillväxtbolaget för Sveriges lantbrukare
Anna-Caren Sätherberg, miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna
Helen Göransson, företagschef, Sparbanken Skåne
Ulf Möller, ansvarig skog&lantbruk, Swedbank och sparbankerna
Willy Silberstein, moderator