Skriv sökord

Almedalsveckan

Sparbankernas Riksförbund arrangerar seminarier och samtal på Almedalsveckan för att sprida kunskap om Sparbankerna och för att visa att en Sparbank är så mycket mer än en vanlig bank.

De frågor vi driver handlar om vikten av proportionalitet när banksektorn regleras allt mer i finanskrisens kölvatten och vi ställer frågan: Vilket samhälle vill våra politiska beslutsfattare och regelmakare ha? Vill de att framtidens banksektor enbart ska bestå av stora aktörer och mindre nischaktörer? Vi tycker att Sverige behöver konkurrens på bankmarknaden och att mångfald också bland storlek och associationsform är en tillgång för Sverige. Vi ställer också frågan varför det är nödvändigt med regelverk som missgynnar mindre banker och snedvrider konkurrensen.

För frågor rörande programmet, kontakta projektledare Catarina Bennetoft mobil 0706-55 45 59 eller kommunikatör Kerstin Olby 0705-499 044

Sparbankernas seminarier under Almedalsveckan 2021

Du kan titta på alla seminarier i efterhand via länkarna till höger.

Måndag 5 juli – Tema: Kris, Risk och Säkerhet

9.00-9.45 Statens roll under höjd beredskap – perspektiv från finansiella sektorn Säkerhetsläget i Sveriges närområde har försämrats över tid. Sedan några år pågår därför förberedelser för att bättre kunna hantera en situation med höjd beredskap och då ytterst krig. Hela samhället påverkas, den finansiella sektorn är inget undantag. Nya regleringar införs för att säkerställa personalförsörjningen i totalförsvaret. Staten vidtar åtgärder för att säkerställa betalningar även under störda förhållanden.
Men vad innebär en situation med krigsfara och höjd beredskap för de finansiella marknaderna? Hur påverkas statens, företagens och människors likviditet och betalningsförmåga om det värsta skulle inträffa? Vilka finansiella tjänster är mest samhällsviktiga och därmed mest skyddsvärda?
Många menar att ett utdraget förlopp med överhängande krigsfara är marknadens värsta mardröm. Mycket stor osäkerhet med potentiellt katastrofala konsekvenser i kombination med att flertalet krigslagar inte kan tillämpas, riskerar att leda till extrem volatilitet. Normala marknadsmekanismer riskerar att sättas ur spel.
Martin Allard, principalkonsult på 4C Strategies
Josefin Malmqvist, riksdagsledamot, Moderaterna
Niklas Schüllerqvist, Rådman och fd utredningssekreterare i Riksbankskommittén Ewa Andersen, vd, Sparbankernas Riksförbund
Klas Lindström, moderator
Länk till sändning/inspelning
10.00-10.45 Hur klarar sig Sverige om säkerheten hotas? Har hanteringen av coronapandemin lärt oss något om landets beredskap? Klarar vi risker som påverkar vår säkerhet och självständighet i framtiden? Hur skyddar vi oss mot hot som cyberattacker eller liknande som kan påverka vår försörjning av el och tillgången av vård och finansiella tjänster. Även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns allt fler komplexa hot mot vår säkerhet och självständighet. Hur ser beredskapen ut? Har vi lärt oss något av coronapandemin? Hans Wallmark, utrikes- och säkerhetspolitisk talesperson, Moderatera
Gunnar Karlson, fd högsta chef på MUST
Åke Holmgren, avdelningschef för cybersäkerhet och säkra kommunikationer, MSB
Klas Lindström, vd, 4C Strategies
Göran Hedman, ordförande, Sparbankernas Riksförbund
Lennart Ekdal, moderator
Länk till sändning/inspelning
11.45-12.00 Vilka risker står Sveriges säkerhet inför? Vilka hot och risker står Sverige inför idag och vilka kan vi se framför oss? Risker som påverkar vår demokrati, självständighet och säkerhet. Hur kan de identifieras och i så fall motverkas? Finns resurserna? Gunnar Karlson, fd högsta chef på MUST
Lennart Ekdal, moderator
Länk till sändning/inspelning
12.40-12.55 Ekonomiska bedrägerier – hur skyddar vi oss? Ekonomiska bedrägerier drabbar enskilda personer, små och stora företag, banker och myndigheter. Hur kan vi alla skydda oss från hoten och riskerna? Lotta Mauritzson, Brottsförebyggare och nationell samordnare, Nationellt bedrägericenter NOA
Lennart Ekdal, moderator
Länk till sändning/inspelning
13.00-13.45 På vilket sätt kan vi minska penningtvätt och bedrägerier? Har den ekonomiska brottsligheten minskat eller bara ändrat tillvägagångssätt? Hur ser det nya samarbetet ut mellan banker och polis (SAMLIT) om penningtvätt? Eller behöver vi en myndighet för bedrägerier, penningtvätt och terroristfinansiering? Nicklas Lund, chef, Finanspolisen
Johan Pehrson, rättspolitisk talesperson, Liberalerna
Åsa Thalén, avdelningschef operativa risker, Finansinspektionen
Lennart Ekdal, moderator
Länk till sändning/inspelning
14.00-14.45 Varför spelar Sparbanken en viktig roll för ortens utveckling? Sedan 200 år har Sparbankerna arbetat med samhällsbygnad och bidragit till utveckling lokalt för både enskilda, företag men även för kommun och region. Hur stor påverkan har det på regionen om det finns en lokal bank? Vad gör regeringen för att stimulera tillväxten och utbyggnaden av hela landet? Reslutatet från Novusundersökning som släppts idag presenteras. Åsa Hedström, Strategic Advisor, Novus
Per Åsling, 1:e vice ordf Skatteutskottet, Centerpartiet
Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi, Handelshögskolan i Jönköping Ewa Andersen, vd, Sparbankernas Riksförbund
Lennart Ekdal, moderator
Länk till sändning/inspelning

Tisdag 6 juli – Tema:Företagande

09.00-09.45 Hur ser framtidens företag och företagare ut? Den störst gruppen företag i Sverige är småföretag och finns på orter utanför de stora städerna. Hur har de klarat pandemin och hur ser de på möjligheterna till tillväxt, kompetensförsörjning och utveckling idag och i en nära framtid? Hur stimuleras företagare och hänger alla med i den digitala utvecklingen. Vilken betydelse har lokal kapitalförsörjning? Anette Rhudin, tillväxtledare, Navigator Günther Mårder, vd, Företagarna
Per Skargren, segmentschef skog & lantbruk, Ludvig & CO
Ewa Andersen, vd, Sparbankernas Riksförbund
Lennart Ekdal, moderator
Länk till sändning/inspelning
10.00-11.00 Hur får vi fart på sysselsättningen i kölvattnet av coronapandemin? I årets undersökning av Småföretagsbarometern har företagarna uppgett att de ser mycket positivt på framtiden vad gäller framförallt sysselsättningen. Men samtidigt ser de utmaningar, bland annat med att hitta rätt kompetens. Hur kan vi se till att företagarnas historiskt höga prognos realiseras? Günther Mårder, vd, Företagarna
Ewa Andersen, vd, Sparbankernas Riksförbund
Mikael Björknert, chef för svensk bankverksamhet, Swedbank
Lina Stenberg, ledarskribent, Aftonbladet
Olof Jonmyren, politisk redaktör, Sörmlands Nyheter
Daniel Wiberg, chefsekonom, Företagarna
Jörgen Kennemar, seniorekonom, Swedbank
Josefine Nygren Uppling, moderator
Länk till sändning/inspelning
13.00-13.45 Saknas kapitalförsörjning utanför storstäderna? Vilket stöd behöver företag? Kan företag växa utan lokal kapitalförsörjning? Vad händer om banken försvinner från orten? Bankerna får ofta kritik för att de inte hjälper entreprenörer att finansiera idéer som kan bli växande företag. Men vilken roll har bankerna? Hur stora risker ska bankerna ta? Günther Mårder, vd, Företagarna
Joachim Karlsson, vd, Almi Invest
Göran Hedman, ordförande, Sparbankernas Riksförbund
Lennart Ekdal, moderator
Länk till sändning/inspelning

Onsdag 7 juli – Tema: Spara

10.00-10.45 Hållbara finanser – vad är det? Hur arbetar banker med hållbarhet och vad innebär det rent konkret? Efterfrågas hållbara produkter och tjänster som är etiska, hållbara eller Svanenmärkta? Kan jag låna hållbart till min bostad. Kan mitt sparande göra skillnad och hur vet jag att det gör det? Vem säkerställer att företagen lever upp till det de lovar? Finns kunskapen lokalt på banken idag och vilken betydelse har det för kunderna? Kent Eriksson, The Sustainable Finance Lab, Professor, KTH
Jonathan Milläng, Sustainable Finance Advisor, Ethos International
Liza Jonson, vd, Robur
Jonas Nyberg, vd, Södra Dalarnas Sparbank
Lennart Ekdal, moderator
Länk till sändning/inspelning
13.00-13.45 Hur gör vi pensionssparande möjligt för alla? Finns förutsättningar för alla att pensionsspara? Dagens system ställer höga krav på företagare och den enskilde att ansvara för sina egna möjligheter. Hur påverkar olika förutsättningar utfallet? Är det viktigt att vara aktiv i sitt pensionssparande? Erik Fransson, chef fondtorgsavdelningen, Pensionsmyndigheten
Mats Lagerqvist, vd, Indecap
Fredrik Nordström, vd, Fondbolagens förening
Håkan Nordblad Håkan Nordblad, vd, Westra Wermlands Sparbank
Lennart Ekdal, moderator
Länk till sändning/inspelning
13.50-14.05 Hur kan mitt sparande göra skillnad? Vilken betydelse har sparandet i dag? Är unga motiverade att spara för sin och världens framtid? Vad händer när man inte sköter sin ekonomi? Karin Weins, kronofogde förebyggande verksamhet, Kronofogden
Sofia Tyréus, projektledare konsument; Finansinspektionen
Lennart Ekdal, moderator
Länk till sändning/inspelning
14.15-14.30 Varför behövs e-kronor? Riksbanken planerar att ta fram en e-krona. Vad är syftet med det? Vilka ska använda e-kronor och till vad? E-euro diskuteras också. Henry Ohlsson, vice riksbankschef, Riksbanken
Lennart Ekdal, moderator
Länk till sändning/inspelning