Skriv sökord

Almedalsveckan

På grund av det rådande läget i samhället är Almedalsveckan 2020 inställd.

Sparbankernas Riksförbund är tillsammans med ett antal företrädare från sparbankerna i Almedalen för att sprida kunskap om sparbankerna och för att visa att en sparbank är så mycket mer än en vanlig bank.

De frågor vi driver handlar om vikten av proportionalitet när banksektorn regleras allt mer i finanskrisens kölvatten och vi ställer frågan: Vilket samhälle vill våra politiska beslutsfattare och regelmakare ha? Vill de att framtidens banksektor enbart ska bestå av stora aktörer och mindre nischaktörer? Vi tycker att Sverige behöver konkurrens på bankmarknaden och att mångfald också bland storlek och associationsform är en tillgång för Sverige. Vi ställer också frågan varför det är nödvändigt med regelverk som missgynnar mindre banker och snedvrider konkurrensen.

För frågor och idéer rörande 2020 års program, kontakta projektledare Catarina Bennetoft mobil 0706-55 45 59 eller kommunikatör Kerstin Olby 0705-499 044