Skriv sökord

Almedalen 2019

Välkommen att besöka Sparbankernas Riksförbund i tältet på Hamnplan (korsningen Hamngatan/Skeppsbron) under Almedalsveckan 30/6 – 5/7 2019.
Seminarieprogrammet att ladda ner som pdf

Måndag 1 juli

10.00-10.45 Finns förutsättningar för pensionssparande för alla?
Dagens pensionssystem innebär ett stort ansvar för den enskilde medborgaren.
Olika förutsättningar påverkar utfallet. Kan en ny form för pensionsparande ändra dessa? Vilka incitament finns för att pensionsspara eller är höjd pensionsålder enda lösningen?
MEDVERKANDE: Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund, Eva Eriksson, förbundsordförande SPF, Peter Hellberg, 1:e vice förbundsordförande Unionen, Martin Norrby, Fler Unga, John Weinerhall, 2:e vice förbundsordförande MUFMODERATOR: Lennart Ekdal

11:30-11:50 Vart är Sveriges ekonomi på väg?
Vad händer med Sveriges ekonomi under rådande världspolitiska läge? Hur ser den ekonomiska utvecklingen ut och vilka utmaningar står vi inför
MEDVERKANDE: Olof Manner, Senior Advisor Swedbank, Stefan Westerberg, seniorekonom Stockholms HandelskammareMODERATOR: Lennart Ekdal

12:00-12:45 Vem äger din data? För- och nackdelar med AI
Vilken betydelse kommer AI (Artificiell Intelligens) ha för vårt samhälle? Hinner vi med att skydda oss när utvecklingen går så fort? Vilka är riskerna och vilka är möjligheterna?
MEDVERKANDE: Göran Lindsjö, Internationell rådgivare Governo, Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum, Christian Guttmann, Global Head of Artificial Intelligence and Data Science Tieto, Emanuel Karlsten, journalistMODERATOR: Lennart Ekdal

13:00-13:45 Vad gör banken för att säkra våra tillgångar mot bedrägeri?
Är BankID säkert? Hur kan jag skydda mina tillgångar bäst? Vad händer om jag drabbas? Ökar risken att drabbas med ökad näthandel? Kan ny AI-teknik vara lösningen till att minska vishing (telefonbedrägerier)?
MEDVERKANDE: Jan Olsson, förundersökningsledare Polisens nationella It-brottscenter, Malin Wemnel, administrativ chef BankID, Klas Lindström, vice vd 4C Strategies, Mats Hasselquist, vd Tjustbygdens SparbankMODERATOR: Karolina Losell

14:15-14:30 Behövs finansiell infrastruktur i hela landet?
Vilken betydelse har lokal finansiering för det lokala engagemanget och företagandet? Om banken försvinner vad händer då med långsiktigheten, personliga relationer och kunskapen om den lokala marknaden? Kan en kommun överleva utan en bank?
MEDVERKANDE: Lars Hjälmered, näringspolitisk talesperson Moderaterna, Lars Erlandsson, Fund Manager RegionInvest och ordförande Sparbanken GotlandMODERATOR: Håcan Nilsson

15:00-15:45 Hur får vi en fungerande bostadsmarknad?
Bostadsbyggandet har stannat trots fortsatt bostadsbrist. Vad beror det på? Är lättnader i regelverken gällande bolån ett sätt och går det? Är billigare bostäder en annan väg och finns det som alternativ? Vem ska bo var i framtiden?
Kommer det finnas boende till unga, gamla och låginkomsttagare med en krympande hyresmarknad i hela Sverige?
MEDVERKANDE: Emma Hult, bostadspolitisk talesperson Miljöpartiet, Tanja Rasmusson, näringspolitiks chef Sveriges Byggindustrier, Jonas Spangenberg, vd Boklok, Johan Hedelin, chef analys och forskning Konkurrensverket, Mats Hasselquist, vd Tjustbygdens SparbankMODERATOR: Bengt-Olof Isaksson

16:30-16:50 Hur ska folk kunna bo och arbeta utanför storstäderna?
Vilken betydelse har infrastruktur, arbetstillfällen och den sociala uppbyggnaden i vårt land? Vad behövs för att minska avfolkning och istället gynna tillväxt? Vilken roll har lokal kapitalförsörjning och god service för en orts tillväxtmöjligheter? Vad görs politiskt för att hela landet ska leva
MEDVERKANDE: Helena Lindahl, näringspolitisk talesperson CenterpartietMODERATOR: Håcan Nilsson

Tisdag 2 juli

10:00-10:45 Vilken är den lokala bankens roll i samhället?
Vilken roll har en lokal bank för kapitalförsörjningen? Vilken betydelse har banken för kultur, idrott och det lokala samhällets fortlevnad? Kan företag starta eller befintliga utvecklas utan lokal kännedom och finansiering? Vad händer om den lokala banken försvinner? Är sparbanken bara en bank?
MEDVERKANDE: Marie-Louise Wernersson, regionpolitiker Centerpartiet, Günther Mårder, vd Företagarna, Emil Källström, ekonomiskpolitisk talesperson Centerpartiet, Per Leander, generalsekreterare Friends, Mats Hasselquist, vd Tjustbygdens SparbankMODERATOR: Håcan Nilsson

11:00-11:20 Hur lokalt förankrad är parlamentarikern?
Totalt 60 % av våra lagar skapas i EU, men hela 80 % av lararna inom finansområdet! Tas hänsyn till proportionalitet? Hur stor är kännedomen om sparbanker och skillnaden mellan banker?
MEDVERKANDE: Anna Maria Corazza Bildt, EuropaparlamentarikerMODERATOR: Bengt-Olof Isaksson

11:30-11:45 Vad får unga att börja spara?
Hur väcker vi intresset hos unga till att börja spara? Vad ska de spara till och i vad? Vems uppgift är det att lära – skola, föräldrar, organisationer eller är det banken? Vilka hinder finns och vilka möjligheter?
MEDVERKANDE: Tove Zander, (tidigare vd Unga Aktiesparare) Segment Manager Retail Young Swedbank, Arturo Arques, privatekonom Sparbankerna och SwedbankMODERATOR: Karolina Losell

13:00-13:45 Vad innebär samhällsengagemang på riktigt?
Vilken betydelse har tillgången till bidrag och sponsring? Vilken roll har den lokala banken för idrott, kultur, skola och andra samhällsengagemang? Vad händer om stödet försvinner?
MEDVERKANDE: Per Leander, generalsekreterare Friends, Ola Strömberg, förbundsdirektör Svenska Skidförbundet, Fredrik Gradelius, regionsråd Gotland, Charlotte Eliasson, ordförande Stånga IF, Göran Hedman, ordförande Sparbankernas RiksförbundMODERATOR: Håcan Nilsson

14:15-14:35 Vad händer efter EU-val och Brexit?
Vad har vi att vänta efter EU-valet och Brexit? Hur påverkar valet av parlamentariker oss långsiktigt? Hur blir det utan Storbritannien i EU?
MEDVERKANDE: Marcus Oscarsson, politisk expert TV4MODERATOR: Ewa Andersen

14:45-15:30 Varför ska vi spara och vad ska vi i så fall spara i?
Vad händer med räntan framöver? Är det viktigt att minska skuldsättningen? Kan regelverken förbättras för ett ökat sparande? Hur ser sparandet ut bland unga? Vilka råd ges till unga – att spara i fonder, fast egendom, kapitalvaror eller kryptovaluta? Varför ökar skuldsättningen bland unga? Vems är ansvaret?
MEDVERKANDE: Mirja Herrdin, vd Södra Dalarnas Sparbank, Mats Lagerqvist, vd Indecap, Arturo Arques, privatekonom Sparbankerna och Swedbank, Tove Zander, (tidigare vd Unga Aktiesparare) Segment Manager Retail Young Swedbank, Jacob Lundberg, chefsekonom Timbro och forskare Ratio, Per Nordkvist, avdelningschef uppförandetillsyn FinansinspektionenMODERATOR: Karolina Losell

15:30-16:15 Hur går det för 100 000 svenska företag efter Brexit?
Storbrittanien är en viktig handelspartner. Vad innebär Brexit för svenska företag och orten de finns på? Är företagen förberedda på vad som kan hända och finns alternativa exportmöjligheter?
MEDVERKANDE: Richard Ydrenäs, Brexitpodden Ydrenas Communications, Göran Hedman, ordförande Sparbankernas Riksförbund, Peter Sandberg, vd Svenska Handelskammaren i Storbritannien, Daniel Wiberg, chefsekonom Företagarna, Stefan Karlsson, chefsanalytiker EKN.MODERATOR: Lennart Ekdal

16:15-17:00 Finns det en framtid för dagens unga?
Hur ser framtidens sparande ut? Hur påverkar amorteringskravet er unga möjligheten att flytta hemifrån? Hur ser ni på framtidens pension? Vad tänker ni om säkerhet – kan vi skydda vår integritet i den snabba tekniska utvecklingen? Hur ser tillgången till kontanter ut i framtiden – kommer de att finnas och är de av betydelse? Debatt mellan unga och ungdomsförbund om framtidens kapitalförsörjning, sparande, kontanter, pensioner och säkerhet.
MEDVERKANDE: David Ling, Språkrör Grön Ungdom, Nike Örbrink, förbundsstyrelsen KDU, John Weinerhall, 2:e vice förbundsordförande MUF, Louise Grabo, 1:a vice förbundsordförande CUF, Emma Ringqvist, ordförande Jagvillhabostadnu, Nina Tateldaze, Fler Unga, Daniel Aarenstrup, vd och medgrundare SAVR
MODERATOR: Lennart Ekdal

Onsdag 3 juli

10.00-10.45 Finansiell hållbarhet – finns det?
Hur arbetar banker med hållbarhet och vad innebär det konkret? Vilken betydelse har hållbarhetsarbetet för dagens och morgondagens kunder?
Efterfrågas hållbara produkter av kunderna och hur skapas produkter och tjänster som hjälper kunden att göra ett hållbart val? Exempelvis val av fonder; etiska, hållbara eller Svanenmärkta eller välja gröna bolån när man ska köpa bostad. Finns den kunskapen lokalt på banken idag och vilken betydelse har det för kunderna?
MEDVERKANDE: Victoria Hellsten, områdeschef Sustainergies, Anna Öhrwall Rönnbäck, professor Luleå tekniska universitet, Ronny Mårtensson, vd Åtvidabergs Sparbank, Jens Grebäck, försäljningschef Robur, Tove Zander, Segment Manager Retail Young Swedbank, Tomas Otterström, Partner Advisory KPMGMODERATOR: Eva Axelsson

11:45-12:00 Open Banking – hur påverkas konsumenten?
Nya öppna plattformar för ekonomiska transaktioner och översyn finns idag. Hur fungerar de och vad innebär de för användaren? Skapar detta system bara möjligheter? Vilka är riskerna med att blotta sin ekonomi på nätet?
MEDVERKANDE: Per Nordkvist, avdelningschef uppförandetillsyn
Finansinspektionen, Lotta Lovén, Head of Digital Banking
SwedbankMODERATOR: Gunnar Eikeland

13:00-13:45 Hur kan vi tillsammans minska risken för penningtvätt och terroristfinansiering?
Har införandet 2017 av AML (penningtvättslagen) lett till förändringar? Hur har det fungerat i praktiken? Har den ekonomiska brottsligheten hittat andra vägar för terroristfinansiering eller finansiering av annan brottslighet? Hur kan samarbetet mellan bank och polis förbättras? Finns behov av en Penningtvättsmyndighet? Vad kan våra politiker göra?
MEDVERKANDE: Johan Forsell, ledamot Justitieutskottet Moderaterna, Mirja Herrdin, vd Södra Dalarnas Sparbank, Fredrik Hulting, grundare Amlac, Henric Fagher, chefsåklagare Ekobrottsmyndigheten Göteborg, Nicklas Lundh, chef Finanspolisen.MODERATOR: Lennart Ekdal

14:30-14:45 Riskerar fler bankkontor att stängas?
Hur påverkas bankerna av alla nya regelverk? Hur påverkas kunderna och samhället om banken försvinner? Behövs särskilda regler för mindre banker?
MEDVERKANDE: Göran Hedman, ordförande Sparbankernas Riksförbund, Lars Erlandsson, investeringsansvarig RegionInvest och ordförande Sparbanken Gotland
MODERATOR: Håcan Nilsson

15:00-15:45 Hur får vi fler unga företagare?
Fyra av fem jobb skapas av små och medelstora företag. De är framtiden. Vad kan göras för att få fler unga entreprenörer? Hur ser unga på sina möjligheter att bli företagare? Vilka företagsidéer har de och hur kan de förverkligas? Vad krävs för att stimulera ungt företagande? Behöver det bli enklare att starta företag? Vilken roll har den lokala banken?
MEDVERKANDE: Emil Källström, ekonomiskpolitisk talesperson Centerpartiet, Gunnar Eikeland, vd Sparbanken Nord, Hanna Jörnhammar, vd Lin Living, Anna Skiöldebrand Berg, vice vd Ung företagsamhet, Lina Skandevall, projektledare Företagarna.MODERATOR: Bengt-Olof Isaksson

17:00-17:45 Klarar sig Sverige utan sparbanker?
(MINGEL 16.30-18.30) Tält på Hansaplatsen, Ingång från Donnersgatan 6 eller Cramérgatan.OBS! 18 ÅRSGRÄNS vill du komma på minglet maila kerstin.olby@sparbankerna.se
Betydelsen av lokala banker är stor för samhällsutvecklingen, lokalt och nationellt. Hur kan vi behålla en lokal bankmarknad? Lokala banker arbetar långsiktigt med stor kännedom om den lokala marknaden. Sparbanksidén innebär att varje bank utifrån sina egna förutsättningar verkar som ett nav i lokalsamhället. Kommer det kunna vara så även i framtiden?
MEDVERKANDE: Per Åsling, vice ordförande Skatteutskottet Centerpartiet, Jakob Forssmed, ekonomisk talesperson Kristdemokraterna, Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund, Günther Mårder, vd Företagarna, Ole Morten Geving, vd Sparebankforeningen i NorgeMODERATOR: Håcan Nilsson

Torsdag 4 juli

10:00-10:45 Därför är småföretagare viktiga som tillväxtmotor
Hur mår småföretagarna? Vilka är deras med- och motgångar? Hur ska politikerna förbättra för småföretagare? Fyra av tio företag har tvingats tacka nej till ordrar och mer än vart fjärde företag har svårt att hitta lämplig personal. Vad händer då? Sverige riskerar att gå miste om nya viktiga arbetstillfällen. Det visar Småföretagsbarometern som tas fram årligen av Sparbankernas Riksförbund, Företagarna och Swedbank.
MEDVERKANDE: Helena Lindahl, näringspolitisk talesperson Centerpartiet, Helene Hellmark Knutsson, gruppledare Socialdemokraterna, Thomas af Bjur, förbundsdirektör Svenska Vård, Mats Hedenström, näringspolitisk chef Svensk Handel, Günther Mårder, vd Företagarna, Oskar Lindehejd, kontorschef Swedbank Gotland, Göran Bengtsson, vice ordförande Sparbankernas RiksförbundMODERATOR: Josefine Uppling

11:00 – 11:15 Kan vi skydda oss mot cyberhot?
Kan vi skydda den ekonomiska infrastrukturen mot cyberhot? Vad händer med banker och deras kunder om de drabbas? Vad händer med samhället? Kan vi motverka detta och hur gör vi i den snabba takt tekniken utvecklas?
MEDVERKANDE: Anne-Marie Eklund-Löwinder, säkerhetschef InternetstiftelsenMODERATOR: Gunnar Eikeland

11:30-12:15 Kan lokala banker minska urbaniseringen?
Kan sparbanker ha en roll för minskad utflyttning från mindre orter? Forskning visar ett samband att där det finns en lokal bank finns även livskraft inom näringsliv, föreningsliv och privat marknad. Vad görs politiskt för att hela landet ska leva?
MEDVERKANDE: Jennie Nilsson, landsbygdsminister Socialdemokraterna, Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef Företagarna, Jonas Grafström, Fil. Doktor och forskare Ratio samt lektor Luleå tekniska universitet, Johan Hedelin, chef analys och forskning Konkurrensverket, Göran Hedman, ordförande Sparbankernas RiksförbundMODERATOR: Håcan Nilsson

14:00-14:45 Generationsskifte – Kan småföretag växla ägande och överleva?
Varför starta nya företag när det finns gamla att ta över? Hur påverkar generationsskiften småföretagen? Kan det ske säkert och ansvarsfullt? Vilka är regelverken? Hur kan skiftet underlättas? Vilken roll kan anställda ha?
MEDVERKANDE: Göran Bengtsson, vd Falkenbergs Sparbank, Karl Wennberg, professor Linköpings Universitet och Ratio, Helena Lindahl, näringspolitisk talesperson Centerpartiet, Mosa Alasaly, politisk strateg Företagarna, Simon Wancke, vice ordförande LRF Ungdomen.MODERATOR: Bengt-Olof Isaksson

15:15-15:30 Har vi rätt verktyg för att stimulera Sveriges ekonomi?
Vilka sätt finns för att stimulera Sveriges ekonomi? Hade det sett annorlunda ut idag om vi anslutit oss till Euron? Är inflationsmålet rätt?
MEDVERKANDE: Martin Flodén, vice Riksbankschef RiksbankenMODERATOR: Göran Hedman

16:00-16:15 Hur påverkar EU-valet oss framöver?
Hur kommer valresultatet påverka Sverige? Hur arbetar de invalda parlamentarikerna? Vilka frågor kommer vara i fokus och hur viktigt är det att ha en lokal förankring när man sitter i EU-parlamentet?
MEDVERKANDE: Emanuel Örtengren, projektledare samhällsekonomi TimbroMODERATOR: Håcan Nilsson

Fredag 5 juli

10:00-10:15 Är AI ett hot eller en möjlighet?
Vad händer inom AI (Artificiell Intelligens) och bankvärlden? Vad kan vi som kunder vänta oss framöver? Finns det några risker och vilka är fördelarna med senaste tekniken?
MEDVERKANDE: Christian Guttmann, Global Head of Artificial Intelligence and Data Science TietoMODERATOR: Gunnar Eikeland