Skriv sökord

rekrytering, marknadschef, bankjurist
SKI hållbarhetsindex 2023 går till sparbankerna. Mest hållbara bank
Sparbankerna har åter igen nöjdast privat- och företagskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex undersökning SKI Bank 2023.
Svårlurad
Mirja Herrdin ny vd Sparbanken Västra Mälardalen
Sanna Nalin Hållbarhetschef Sparbanken Rekarne, gröna obligation
ung foretagsamhet MOBILE
Christina Hartzell, vd, Sparbanken Boken
Malin Hamlin ordförande Kinda Ydre Sparbank
Sveriges mest solida banker 2022-12-31