Skriv sökord

Småföretagsbarometern
Mikael Bohman, Andra AP-fonden, styrelse
förbundsstämma, sparbankernas riksförbund, Kai Eide, Göran Hedman, Ewa Andersen, Båstad
Sörmlands Sparbank, Sparbanksstiftelsen sörmland
Falkenbergs Sparbank, Victoria Bengtsson
efter pandemin, Björn Ovander, bankchef Sparbanken Skåne, Konjunkturrapport, Skånsk konjunktur
Carl Nyström, ny vd, Markaryds Sparbank
småföretag, Småföretagen, företagare, undersökning, barometer, entreprenör, småföretagare