Skriv sökord

FSPOS

Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkan (FSPOS) är ett frivilligt samverkansforum med deltagare från det privata näringslivet och de offentliga institutionerna i finanssektorn.

 

Medlemmar är banker, försäkringsbolag, fondkommissionärer, finansiella infrastrukturbolag, Finansinspektionen, Försäkringskassan, MSB, Riksgälden och Sveriges Riksbank.

  • FSPOS vision är att samhällsviktiga finansiella tjänster alltid fungerar.
  • FSPOS verksamhetsidé är att genom analys, kunskapsspridning och övning stärka den finansiella sektorns förmåga att möta hot och hantera kriser, och därigenom värna samhället.

Förbundet har representanter i styrelsen och arbetsgrupp kommunikation. Vi deltar även i relevanta sektorsövningar.

fspos.se

Medlemsinformation om FSPOS finns på intranätet.