Skriv sökord

Om förbundet

Sparbankernas Riksförbund är en branschorganisation för 58 Sparbanker och 24 Sparbanksstiftelser och har som syfte att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och främja deras gemensamma bästa.

Förbundet som bildades 1985, representerar medlemmarna gentemot myndigheter och organisationer och är också remissinstans och förhandlingspart i ärenden av betydelse för medlemsbankerna.

Sparbankernas Riksförbund är medlem i:

WSBI (The World Savings and Retail Banking Institute​) Ewa Andersen är ledamot i WSBI Board.
ESBG (The European Savings and Retail Banking Group) där vi är aktiva i olika kommittéarbeten
IMM (Institutet mot mutor)
SIMPT (Svenska institutet mot penningtvätt)
Gilla din ekonomi ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om utbildning i ekonomiska och finansiella frågor.

Förbundet har även ett formellt samarbete med Svenska Bankföreningen

Det här gör vi på förbundet
Sparbankernas Riksförbunds kärnverksamhet är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och främja deras gemensamma bästa.

Bevaka och påverka
Vad som sker i regelverk, inom politiken och på marknaden har betydelse för våra medlemmar. Därför är omvärldsbevakning och påverkansarbete en viktig arbetsuppgift för oss. Vi är remissinstans för frågor som påverkar Sparbanker på något sätt.
Läs Sparbankernas Riksförbunds svar på olika remisser

Kommunicera och synliggöra
Vårt kommunikationsarbete sker i olika former, till exempel via möten med politiker och påverkare, remisshantering, pressmeddelanden, debattartiklar, publikationer och social medier.

Samarbeta och medverka
Att samarbeta med andra och delta i olika nätverk är ett sätt för oss att påverka och driva sparbanksfrågor.

Utbilda och stödja erfarenhetsutbyte
Vi anordnar konferenser, utbildningar och seminarier inom många områden och för olika målgrupper. Dessa tillfällen ger våra medlemmar, förutom kompetensutveckling och information, möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter.

Sammanställa och stödja
Vi sammanställer löpande kvartalsvis Sparbankernas ekonomiska resultat för att ge medlemmarna möjlighet att jämföra sin verksamhet med varandra.

Samarbeta med Swedbank
Vi för medlemmarnas talan i dialogen med Swedbank samt följer utvecklingen och studerar hur omvärldsförändringar påverkar sparbankerna.
Mer om Swedbanksamarbetet kan du läsa under Vi & Swedbank