Skriv sökord

Sustainergies

Hållbarhetscoacher på sparbank från Sustainergies

Sustainergies är Sveriges främsta plattform för näringsliv, akademi och studenter som vill samarbeta kring hållbarhet. Verksamheten grundades 2009 av studenter, för studenter och sedan dess har flera tusen studenter fått meningsfulla erfarenheter genom jobb, praktikplatser, tävlingar, mentorskap och workshops.

Samarbetet mellan Sparbankernas Riksförbund och Sustainergies har pågått i flera år och sedan 2016 har studenter runt om i Sverige tagit sig an uppdraget som hållbarhetscoach. Det vill säga att självständigt driva ett projekt relaterat till samhällsnytta på en sparbank. Vilket projekt som ska drivas av coachen bestämmer banken själva.

Projekten kan handla om allt från att utveckla en marknadsföringsplan för ett nytt bankkontor till att kartlägga sponsringsinsatser eller digitalisering av bolån. Vad som är gemensamt för alla projekt är kopplingen till hållbarhet och samhällsnytta. Både studenten och banken vinner på samarbetet, banken får in ny energi och nya idéer samtidigt som studenten får stor nytta av att självständigt driva ett projekt i praktiken. Sustainergies rekryterar studenter runt om i landet samt rustar, vägleder och stöttar dem under uppdragets gång.
Projektet bygger vidare på sparbanksidén om att bidra till samhällsnyttan genom att utveckla hållbarhetsdimensionen.

Vill ni ta hjälp av en student?

För mer information om möjligheten att arbeta tillsammans med en student: sustainergies.se/hallbarhetscoacher