Skriv sökord

Så här styrs vi

Förbundets beslutande organ är Förbundsstämma och Förbundsstyrelsen. Förbundsstämma är  högst beslutande.

 

Förbundsstyrelsen företräder Förbundet, tecknar dess firma, bevakar dess intressen. Styrelsen har delegerat Förbundets löpande angelägenheter och förvaltning till VD.

Stadgar för Sparbankernas Riksförbund

Organisationsnummer 879500-4863

Bolagsordning för Sparbankernas Service AB

Organisationsnummer 556475-1484