Skriv sökord

Så här styrs vi

Förbundets beslutande organ är Förbundsstämma och Förbundsstyrelsen, där Förbundsstämma är högst beslutande. Förbundsstyrelsen företräder Förbundet, tecknar dess firma, bevakar dess intresse och sköter Förbundets löpande angelägenheter och förvaltning.

Stadgar för Sparbankernas Riksförbund

Organisationsnummer 879500-4863

Bolagsordning för Sparbankernas Service AB

Organisationsnummer 556475-1484