Skriv sökord

Så här styrs vi

Förbundets beslutande organ är Förbundsstämma och Förbundsstyrelsen, där Förbundsstämma är högst beslutande. Förbundsstyrelsen företräder Förbundet, tecknar dess firma, bevakar dess intresse och sköter Förbundets löpande angelägenheter och förvaltning.

Stadgar för Sparbankernas Riksförbund

Organisationsnummer 879500-4863
Antagna dels vid ordinarie förbundsstämma den 2 juni 2014
och dels vid extra förbundsstämma den 24 september 2014.

Bolagsordning för Sparbankernas Service AB

Organisationsnummer 556475-1484
Antagen 2012