Ägandet i Swedbank

Sparbankerna är tillsammans med lokala sparbanksstiftelser den största ägaren i Swedbank. Det samlade ägandet är över 12 procent och administreras av Sparbankernas Ägareförening, Sparbankernas förening för ägarfrågor i Swedbank.

För att samordna och aktivt driva ägaransvaret bildades 2009 Föreningen Sparbanksintressenter i Swedbank. Föreningen bildades av medlemmar i Sparbankernas Riksförbund med syftet att långsiktigt utöva medlemmarnas samlade ägarinflytande och ägaransvar på ett aktivt, affärsmässigt och långsiktigt hållbart sätt.

Sparbankernas Ägareförening, Sparbankernas förening för ägarfrågor i Swedbank

2018 bytte de namn till det nuvarande Sparbankernas Ägareförening, Sparbankernas förening för ägarfrågor i Swedbank. Sparbankernas Ägareförening har totalt 70 medlemmar, varav 54 är Sparbanker/Sparbanksaktiebolag. Sparbankernas Ägareförening leds av en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande och sex ordinarie ledamöter.