Skriv sökord

Ägandet i Swedbank

Sparbankerna är tillsammans med lokala sparbanksstiftelser den största ägaren i Swedbank. Det samlade ägandet är cirka 11 procent och administreras av Sparbankernas Ägareförening, Sparbankernas förening för ägarfrågor i Swedbank.

 

För att samordna och aktivt driva ägaransvaret bildades 2009 Föreningen Sparbanksintressenter i Swedbank. Föreningen bildades av medlemmar i Sparbankernas Riksförbund med syftet att långsiktigt utöva medlemmarnas samlade ägarinflytande och ägaransvar på ett aktivt, affärsmässigt och långsiktigt hållbart sätt. Föreningen bytte under 2014 namn till:

Sparbankernas Ägareförening, Sparbankernas förening för ägarfrågor i Swedbank

2018 bytte de namn till det nuvarande Sparbankernas Ägareförening, Sparbankernas förening för ägarfrågor i Swedbank. Sparbankernas Ägareförening har totalt 70 medlemmar, varav 54 är sparbanker/sparbanksaktiebolag. Sparbankernas Ägareförening leds av en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande och sex ordinarie ledamöter.

Sparbankerna och sparbanksidén

För nästan 200 år sedan öppnade Sveriges första sparbank med visionen att vem som helst, när som helst skulle få sätta in hur små belopp som helst. Sparbanksidén tog fäste och spred sig över landet med lokal förankring och stort socialt engagemang som särskilda styrkor. Idag präglas sparbankerna av hög kundnöjdhet, affärsmässighet men också ett starkt samhällsansvar. Idag finns 60 sparbanker i Sverige med kontor på drygt 200 orter.