Skriv sökord

Din lokala Sparbank – så fungerar den

Sparbankslagen

Sparbankerna regleras av Sparbankslagen (1987:619). I den framgår bland annat vilka styrande organ som ska finnas och hur de ska väljas. Några av de unika inslagen i Sparbankslagen är systemet med huvudmän – en faktor som starkt bidrar till den lokala förankringen och känslan av närproducerad bank.

Huvudmän

Det är huvudmännen i en Sparbank som utser styrelse, godkänner bokslut och vinstdisposition och fattar beslut om Sparbankens reglemente. De valda huvudmännen, som i hög grad är lokala intressenter, ska vaka över Sparbankens förvaltning och är på många sätt representanter för bankens kunder. I enlighet med Sparbankslagen ska hälften av Sparbankernas huvudmän utses av kommun- eller landstingsfullmäktige inom bankens verksamhetsområde. Den andra hälften utses av huvudmännen själva för en fyraårsperiod.

Bland de nu sittande huvudmännen i våra medlemsbanker återfinns många olika yrkesbakgrunder – och därmed en god grund för berikande önskemål och åsikter vid respektive Sparbanksstämma. Huvudmän med kopplingar till alltifrån kommunen, skolvärlden, lokala näringslivet, organisationer, fackförbund, jord- och skogsbrukssektorn, mark- och fastighetsägare, myndigheter med flera finns då samlade för att tillföra den lokala Sparbanken synpunkter på nuvarande och framtida verksamhet.

En Sparbank ska ha minst 20 huvudmän och totalt finns det idag tusentals huvudmän runtom i landet som arbetar för sin Sparbanks och närsamhällets bästa. Vi ser många exempel på det givna sambandet att ju bättre insikt huvudmännen får i bankverksamheten desto mer ökar engagemanget för Sparbanken – och desto bättre beslut för banken och lokalsamhället kan de då fatta på stämman.

En av huvudmännens viktigaste uppgifter är att föreslå och välja ledamöter till Sparbankens styrelse. Enligt Sparbankslagen ska styrelsen bestå av minst fem ledamöter. Styrelsen har i sin tur uppdraget att utse verkställande direktör. I en Sparbank ingår vd i styrelsen, men får inte vara ordförande eller vice ordförande. Sparbankens vd tar sedan hjälp av sin personal och utför de uppgifter som styrelsen delegerat, i likhet med många andra företags arbetsgång.