Skriv sökord

Gunilla Bengtsson VD Sparbanksstiftelsen 1826
Annas jämställdhets- och mångfaldspris 2023 tilldelas Sparbanken Skåne. Maria Stagmo, HR-chef, Sparbanken Skåne
Leksands Sparbank Pär Knis
rekrytering, marknadschef, bankjurist
SKI hållbarhetsindex 2023 går till sparbankerna. Mest hållbara bank
Sparbankerna har åter igen nöjdast privat- och företagskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex undersökning SKI Bank 2023.
Svårlurad