Skriv sökord

Almedalen 2018

Måndag 2 juli – Heta Stolen samtal

10.00 – 10.20 Vem ska betala för kontanterna?
Riksbanksutredningen – hur påverkar den Sverige? Kommer tillgången till kontanter öka och vem betalar notan?
MEDVERKANDE: Nina Wenning, vd Bankomat och Fredrik Olovsson, ordförande Finansutskottet Socialdemokraterna.
MODERATOR: Håcan Nilsson, Sparbankerna
PLATS: Sparbankernas tält på Hamnplan 207

11.00 – 11.30 Behövs alla nya regleringar? Gunnar Hökmark svarar
Flera nya regleringar införs under 2018 – GDPR, MiFid2, PSD2 och andra. Är de nödvändiga? Hur integreras de och vad innebär de för gemene man?
MEDVERKANDE: Gunnar Hökmark, EU-parlamentariker och ledamot ekonomi- och valutafrågor Moderaterna.
MODERATOR: Bo Lundgren, Sparbanken Skåne
PLATS: Sparbankernas tält på Hamnplan 207

12.00 – 12.30 Kan man hindra företag från att gå under?
När företag inte följer med i den tekniska utvecklingen tappar de marknad. Beror det bara på teknisk oförmåga och ovilja? Vilken roll har politiken?
MEDVERKANDE: Christian Sandström, docent Chalmers och Ratio, Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket och Lars Hjälmered, vice ordförande Näringsutskottet Moderaterna.
MODERATOR: Håcan Nilsson, Sparbankerna
PLATS: Sparbankernas tält på Hamnplan 207

14.00 – 14.30 Sveriges ekonomi – vilka utmaningar får nästa regering?
Hur ser Sveriges ekonomiska utveckling ut? Vilka utmaningar står vi inför och vad kan förväntas av nästkommande regering?
MEDVERKANDE: Andreas Hatzigeorgious, chefsekonom Stockholms Handelskammare och Olof Manner, chef makroanalys Swedbank.
MODERATOR: Magnus Olsson, dr finansiell ekonomi och vd, Dalslands Sparbank
PLATS: Sparbankernas tält på Hamnplan 207

15.10 – 15.30 Hur ska fler unga starta företag?
Är det enkelt att starta företag idag? Eller att fortsätta sitt UF-företag? Hur ser möjligheterna ut för unga företagare att få finansiering?
MEDVERKANDE: Cecilia Nykvist, vd Ung Företagsamhet och Magnus Ek, ordförande Centerns Ungdomsförbund.
MODERATOR: Karolina Losell, Roslagens Sparbank
PLATS: Sparbankernas tält på Hamnplan 207

16.00 – 16.30 Vem har råd att bo i nya hus?
Det byggs bostäder, men för vem? Med en krympande hyresmarknad – finns det boendemöjligheter också för dem med låga inkomster? Hur ser bomarknaden ut?
MEDVERKANDE: Bengt Fardelius, chef Affär Boklok, Anna Broman, bostadspolitisk expert Sveriges Byggindustrier och Emma Hult, bostadspolitisk talesperson Miljöpartiet.
MODERATOR: Anna Karin Edeborg, Hälsinglands Sparbank
PLATS: Sparbankernas tält på Hamnplan 207

Tisdag 3 juli

9.00 – 10.00 Bör snabblån förbjudas?
Vad innebär snabba lån? Vilken skyldighet har kreditgivaren och vilket ansvar har låntagaren? När behöver man låna snabbt? Borde snabblån förbjudas eller är det ett måste för snabbare flöden i konsumtionssamhället?
MEDVERKANDE: Per Nordkvist, avd chef Uppförandetillsyn Finansinspektionen, Jimmy Nilsson, ordförande Spelberoendes Förening Göteborg, Erik Strand, ordförande Svenska Spel och Göran Bengtsson, vd Falkenbergs sparbank.
MODERATOR: Anna Karin Edeborg, Hälsinglands Sparbank
PLATS: Tält på Hansaplan, Donnersgatan 6

10.30 – 11.30 Kan du leva på halva lönen? Om pensioner
Vem bestämmer existensminimum? Klarar man sig utan eget sparande och hur ser pensionsmöjligheterna ut då? Kommer dagens unga att kunna gå i pension? Vem lär ut pensionssparande och hur väcks intresset? Hur kan ungdomar ta till sig vikten av långsiktigt sparande? Vems är ansvaret att de sparar – föräldrar, skola eller samhälle? Hur påverkas vi av höjd pensionsålder? Finns det pengar kvar i de allmänna pensionsfonderna 2040?
MEDVERKANDE: Jens Henriksson, vd Folksam, Eva Eriksson, ordförande SPF, Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO, Philip Botström, Förbundsordförande SSU, Ewa Andersen, vd Sparbankerna och Arturo Arques, Privatekonom Sparbankerna och Swedbank.
MODERATOR: Karolina Losell, Roslagens Sparbank
PLATS: Tält på Hansaplan, Donnersgatan 6

12.00 – 13.00 Vad styr företagsutvecklingen?
Vilka förutsättningar krävs för att skapa fler företag och för att utveckla de redan etablerade? Hur påverkar platsen företagens möjligheter till tillväxt gällande kapitalförsörjning, logistik, personalkompetens och kommunalt stöd? Vad händer i motgång – vem hjälper då? Vilken betydelse har ett snabbare kassaflöde för företagen? Vi tar del av European Payment Report som fokuserar på betaltider för företag.
MEDVERKANDE: Tina Wallin, universitetslektor internationella Handelshögskolan Jönköping, Fredrick Backman, vd Intrum, Göran Bengtsson, vd Falkenbergs Sparbank, Günther Mårder, vd Företagarna, Mikael Erixon, Landsbygdsentreprenör och Filip Reinhag, Regionstyrelsens vice ordförande Gotland.
MODERATOR: Bengt-Olof Isaksson, Falkenbergs Sparbank
PLATS: Tält på Hansaplan, Donnersgatan 6

13.30 – 14.30 Höghastighetsbana eller stickspår? Var ska vi arbeta och bo?
Vilken betydelse har infrastrukturen för att vissa kommuner växer och andra avfolkas? Hur kan lokal politik få företag att stanna och växa, invånarna att stanna eller komma tillbaka? Är det bara arbetstillfällen som har betydelse? Vilken roll har det sociala utbudet och att det finns tillgång till god service för en orts tillväxt? Har den lokala banken betydelse för en orts tillväxtmöjlighet? Hur ser tillväxten ut i vårt land? Vad görs politiskt för att hela landet ska leva?
MEDVERKANDE: Emil Källström, Riksdagsledamot Centerpartiet, Catharina Elmsäter Svärd, vd Sveriges Byggindustrier, Malin Ackerman, opinionsbildare och bloggare Tina Wallin, universitetslektor Internationella Handelshögskolan Jönköping och Magnus Olsson, doktor finansiell ekonomi och vd Dalslands sparbank.
MODERATOR: Karolina Losell, Roslagens Sparbank
PLATS: Tält på Hansaplan, Donnersgatan 6

15.00 – 15.30 Heta stolen: I huvudet på en finansminister?
Vem är finansminister efter valet? Vilken riktning kommer svensk ekonomi ta efter valet?
MEDVERKANDE: Elisabeth Svantesson, Riksdagsledamot Moderaterna.
MODERATOR: Jan Wifstrand
PLATS: Tält på Hansaplan, Donnersgatan 6

15.30 – 16.00 Klarar sig idrotten utan bidrag och sponsring?
Det behövs 10.000 fotbollsspelare för att få en landslagsspelare. Idrottsklubbar och annan ideell verksamhet klarar sig inte utan stöttning, både ideellt och ekonomisk. Hade Sverige haft landslag utan hjälp från lokala sparbankssponsorer? Hur ser möjligheterna ut i framtiden?
MEDVERKANDE: Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet, Charlotte Eliasson, ordförande Stånga IF, Bo Lundgren, tidigare idrottsminister Sparbanksstiftelsen Finn, Carina Rydholm, vd Vimmerby Sparbank och Linda Wijkström, generalsekreterare ElitFotbollDam.
MODERATOR: Håcan Nilsson, Sparbankerna
PLATS: Tält på Hansaplan, Donnersgatan 6

16.45 – ca 18.30 (med avbrott för andra halvlek Sverige mot Schweiz) Digitala banktjänster – motivation, motstånd och mervärde
Vardagstjänsterna i mobilen eller datorn när som helst och var som helst. Men hur motiverar man dem som inte tagit steget? Vilka är hindren? Trots att snart alla har tillgång till dator, platta eller mobiltelefon väljer några att bland annat betala räkningar analogt och andra kan inte förstå och hantera information från myndigheter och företag. Vem ska ansvara för kunskapsspridningen? Kan ett gemensamt initiativ bidra? Vi pratar motivation, nya grepp, goda exempel och oanade möjligheter.
MEDVERKANDE: Peter Sikström, generalsekreterare SPF Seniorerna, Jan Andersson, förbundsstyrelseledamot PRO, Jannike Tillå, kommunikations- och affärsområdeschef Internetstiftelsen i Sverige, Anders Dölling, ansvarig konsumentfrågor Svenska Bankföreningen och Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund.
MODERATOR: Liselott Florén, Sörmland Sparbank
PLATS: Tält på Hansaplan, Donnersgatan 6

Onsdag 4 juli

9.00 – 10.00 Är BankID säkert?
Vi läser om kortbedrägerier, stulna identiteter och falska försäljare. Hur kan banken skydda sina kunder och hur kan kunderna skydda sig själva? Vems är ansvaret? Vad och hur gör jag när det händer något – hur skyddar jag mig? Kan ny teknik hjälpa? Vad händer när ditt BankID kapats?
MEDVERKANDE: Jan Olsson, förundersökningsledare Polisens nationella bedrägericenter, Klas Lindström, vd 4C Strategies Group, Malin Wemnel, administrativ chef BankID och Göran Hedman, ordförande Sparbankernas Riksförbund.
MODERATOR: Håcan Nilsson, Sparbankerna
PLATS: Tält på Hansaplan, Donnersgatan 6

10.30 – 11.30 Därför är Svenska småföretag viktiga som tillväxtmotor
Samarrangemang med Företagarna och Swedbank
Hur ska politikerna förbättra för småföretagare? Vilka åtgärder krävs? Konjunkturen är stark bland landets småföretagare, men svårigheter att hitta medarbetare gör att företagen inte kan expandera i takt med efterfrågan. Mer än vart fjärde företag har svårt att hitta lämplig personal. Vad händer då? Sverige riskerar att gå miste om nya viktiga arbetstillfällen. Det visar Småföretagsbarometern som tas fram årligen av Företagarna, Sparbankerna och Swedbank.
MEDVERKANDE: Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson Liberalerna, Jennie Nilsson, Näringsutskottets ordförande Socialdemokraterna, Günther Mårder, vd Företagarna, Anna Broman, bostadspolitisk expert, Sveriges Byggindustrier, Rickard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag, Johan Kreicbergs, företagsekonom, Sparbankerna och Swedbank och Göran Hedman, ordförande Sparbankernas Riksförbund.
MODERATOR: Bengt-Olof Isaksson, Falkenbergs Sparbank
PLATS: Tält på Hansaplan, Donnersgatan 6

12.00 – 13.00 Hur ska det bli coolt att starta företag?
Hur ser intresset ut bland unga att starta företag och hur ser deras möjligheter ut att lyckas? Vem stöttar dem? Blir företagares barn också företagare? Är det en fördel? Är 90-talisterna verkligen den förlorade generationen? Hur ser utvecklingen och möjligheten ut för unga att fortsätta sitt företagande efter UF? Vilka hinder kan de möta och vilket stöd finns? Ser möjligheterna olika ut beroende på var man bor i landet?
MEDVERKANDE: Cecilia Nykvist, vd Ung Företagsamhet (UF), Sofia Fölster, 1:a vice förbundsordförande Moderata ungdomsförbundet, David Ling, talesperson ekonomi och välfärd Grön Ungdom, Lars Erlandsson, vd Region Invest, Alexander Zahari, entreprenör Young Capital och Gunnar Eikeland, vd Sparbanken Nord.
MODERATOR: Anna Karin Edeborg, Hälsinglands Sparbank
PLATS: Tält på Hansaplan, Donnersgatan 6

13.30 – 14.30 Kan vårt sparande rädda jorden?
Samarrrangemang med Robur
Vilket ansvar och vilka möjligheter har fondbranschen att driva på mot ett mer hållbart samhälle? Kan arbetet och resultaten mätas och hur fungerar hållbarhetsmärkningen? Påverkas fondbranschens arbete av Agenda 2030? Vilka krav ställer omvärlden – beslutsfattarna, politikerna och kunderna – på fondbolagen? Ett samtal om hållbart sparande, för en bättre värld – idag och imorgon.
MEDVERKANDE: Ragnar Unge, vd Svanen, Tove Zander, vd Unga Aktiesparare, Liza Jonson, vd Swedbank Robur Fonder, Magnus Olsson, dr finansiell ekonomi och vd Dalslands sparbank, Lena Ek, ordförande Södra och Marcus Svedberg, senior advisor Stockholm Sustainable Finance Centre.
MODERATOR: Eva Axelsson, hållbarhetschef Swedbank Robur Fonder
PLATS: Tält på Hansaplan, Donnersgatan 6

15.00 – 15.30 Heta stolen: Behöver vi en e-krona?
Användandet av kontanter minskar – nya betalsätt utvecklas. Vilken roll ska staten ha på den framtida betalningsmarknaden? Behövs digitala pengar?
MEDVERKANDE: Cecilia Skingsley, vice riksbankschef Riksbanken
MODERATOR: Bo Lundgren, vice ordförande Sparbanken Skåne
PLATS: Tält på Hansaplan, Donnersgatan 6

16.00 – 17.00 Är Bitcoin en fara för ekonomin?
Blockchain och kryptovalutor vad är det? Vad är digital valuta? Kan man använda kryptovalutor i en reglerad finansmarknad? Hur säkerställs det grundläggande värdet? Finns det ett realistisk värde?
MEDVERKANDE: Moa Langemark, senior analytiker Konsumentskydd Finansinspektionen, Gunnar Eikeland, vd Sparbanken Nord och Anne Graf, vd Hydro66.
MODERATOR: Liselott Florén, Sörmlands Sparbank
PLATS: Tält på Hansaplan, Donnersgatan 6

Torsdag 5 juli

12.00 – 12.20 Finns bankkontoren kvar 2025?
Kommer bankkontoren behövas i framtiden? Går unga till banken eller sköter de allt digitalt? Blir nya betalsätt ett hot mot det personliga mötet? Kommer unga gå till banken eller sköter de sina ärenden digitalt? Vad händer då med banken? Får nya betalplattformar utrymme och kan de vara ett hot mot den traditionalla banken? Vad händer med ekonomin när det personliga mötet försvinner?
MEDVERKANDE: Alfred Appelros, talesperson Företagarnas Unga Nätverk och Gunnar Eikeland, vd Sparbanken Nord
MODERATOR: Håcan Nilsson, Sparbankerna
PLATS: Sparbankernas tält på Hamnplan 207

13.00 – 13.20 Hur ska Sveriges jordbruk klara konkurrensen?
Hur ser kapitalförsörjningen ut utanför storstaden? Vad krävs för en levande landsbygd – utveckling och nystart? Klarar vi livsmedelsförsörjningen?
MEDVERKANDE: Harald Svensson, chefsekonom Jordbruksverket och Thomas Norrby, statskonsulent och lärare i landsbygdsutveckling SLU, Institutionen för stad och land.
MODERATOR: Bengt-Olof Isaksson, Falkenbergs Sparbank
PLATS: Sparbankernas tält på Hamnplan 207

13.30 – 14.00 Är en ny bankkris på väg?
Kan nya kreditgivningsmodeller öka möjligheterna för låntagaren? Vilka krav ställs idag och hur skulle det kunna se ut? Varför tillåts ockerräntor? Är amorteringar lösningen på bostadsbubblan?
MEDVERKANDE: Erik Thedéen, generaldirektör Finansinspektionen
MODERATOR: Jan Wifstrand
PLATS: Sparbankernas tält på Hamnplan 207

14.00 – 14.20 Ekonomisk stress – hur kan den undvikas?
Små ekonomiska marginaler och svårt att hålla i pengarna kan vara förödande för hälsan. Vad krävs för hjälp och av vem? Vad krävs för att hjälpa dem med små marginaler? Är det bara en politisk fråga? Vilka är regelverken? Vilken roll har banken på de orter där arbetstillfällen försvinner.
MEDVERKANDE: Anna Huzell-Johansson, budget- och skuldrådgivare Region Gotland och Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden.
MODERATOR: Liselott Florén, Sörmlands Sparbank
PLATS: Sparbankernas tält på Hamnplan 207

15.00 – 15.20 Vad innebär Brexit för lokalsamhället?
Med mindre än ett år kvar till Brexit är osäkerheten fortfarande stor. Hur kommer människorna och de små företagen utanför storstäderna påverkas?
MEDVERKANDE: Jennie Nilsson, Näringsutskottets ordförande Socialdemokraterna och Rickard Ydrenäs, grundare Brexitpodden Ydrenas Communications
MODERATOR: Liselott Florén, Sörmlands Sparbank
PLATS: Sparbankernas tält på Hamnplan 207

16.30 – 18.30 Klarar sig Sverige utan sparbanker?
Mingel – seminariet börjar 17.30
Betydelsen av lokala banker är stor för samhällsutvecklingen, lokalt och nationellt. Hur kan vi behålla en lokal bankmarknad? Behövs särskilda regler för mindre banker?Lokala banker arbetar långsiktigt med stor kännedom om den lokala marknaden. Sparbanksidén innebär att varje bank utifrån egna förutsättningar verkar som ett nav i lokalsamhället. Delar av vinsten går tillbaka till samhället. Kommer det att kunna vara så även i framtiden?
MEDVERKANDE: Per Åsling, ordförande Skatteutskottet Centerpartiet, Jakob Forssmed, ekonomisk talesperson Kristdemokraterna, Ole Morten Geving, vd Sparebankforeningen i Norge, Günther Mårder, vd Företagarna, Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund.
MODERATOR: Håcan Nilsson, Sparbankerna
PLATS: Landshövdingens Trädgård, Korsgatan 4

Fredag 6 juli

10.00 – 10.20 Behövs finansiell infrastruktur i hela Sverige? Per Bolund svarar.
Hur kan vi underlätta lokal finansiering som gör det möjligt att bo och verka utanför storstäderna? Lokal finansiering påverkar det lokala engagemanget och företagandet. Vilken betydelse har långsiktighet, personliga relationer och stark lokal marknadskännedom för mindre kommuners fortlevnad? Vad händer utan lokala banker?
MEDVERKANDE: Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister samt biträdande finansminister Miljöpartiet och Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund.
MODERATOR: Håcan Nilsson, Sparbanken Skåne
PLATS: Sparbankernas tält på Hamnplan 207