Skriv sökord

Sparbankernas kunder är mest nöjda!

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2020-11-12

Den stora utmaningen för en bank idag är att samtidigt vara både digital och personlig – det lyckas Sveriges sparbanker med enligt kunderna. I Svenskt kvalitetsindex undersökning om hur nöjda kunderna är med sin bank placerades sparbankerna högst av både privatkunder och företagskunder.

Nästa inlägg