Skriv sökord

Håkan Nordblad föreslås bli ny styrelseordförande i Westra Wermlands Sparbank.

Aktuellt
Håkan Nordblad, VD Westra Wermlands Sparbank föreslås bli Ordförande i banken vid stämman 2024.

Senast uppdaterad: 12 oktober, 2023

Westra Wermlands Sparbank planerar för framtiden. Vid årsstämman i maj 2024 avgår styrelseordförande Gunnar Tidemand. Håkan Nordblad, idag VD på Sparbanken, föreslås av valberedningen att bli ny ordförande i banken.

Gunnar Tidemand har meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval vid årsstämman 2024. Valberedningen föreslår därför att Håkan Nordblad väljs till ny ordförande.

Håkan Nordblad har varit VD för Westra Wermlands Sparbank i 15 år. Under denna tid har banken haft en stark utveckling, med goda resultat och mycket hög kundnöjdhet.

– Vi vill säkerställa kontinuitet för banken och att Håkans kompetens och erfarenhet inom bank och finans stannar här i Värmland och att han fortsätter att göra nytta för banken en lång tid framöver, säger Gunnar Tidemand.

Gunnar Tidemand har varit ordförande för banken i 10 år

– Sedan Gunnar Tidemand meddelade att han inte står till förfogande för omval, har valberedningen ställt frågan till Håkan Nordblad om han står till förfogande att bli ny styrelseordförande i samband med stämman 2024. Håkan har svarat ja på frågan, säger valberedningens ordförande Maria Sveder.

Detta betyder att Håkan Nordblad lämnar sin VD-post i samband med årsstämman och kommer att föreslås till ny ordförande vid detta tillfälle.

– Jag vill rikta ett särskilt tack till Gunnar Tidemand, som har varit ordförande för banken i 10 år och under denna tid lett styrelsens arbete på ett förträffligt sätt och även stärkt upp bankens inflytande inom Sparbanksrörelsen, fortsätter valberedningens ordförande Maria Sveder.

Rekryteringsprocessen att hitta en ny VD för banken inleds inom kort.

Dela sidan: