Skriv sökord

REMISSYTRANDE: Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om positionslimiter

Remisser
REMISSYTTRANDE remissvar

Senast uppdaterad: 16 oktober, 2023

Sparbankernas Riksförbund har lämnat remissvar på Finansinspektionens förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om positionslimiter.

Förbundet tillstyrker förslaget och har inga synpunkter mot bakgrund av FI:s konstaterande att det i dag inte sker någon handel med råvaruderivat på en handelsplats i Sverige och att de föreslagna ändringarna därför inte direkt berör någon nu aktiv aktör.

Stockholm den 2023-10-16

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND
Björn Elfstrand, Verkställande Direktör och Marie-Louise Ulfward Chefsjurist

Dela sidan: