Skriv sökord

Bankföreningens filmer om att hjälpa anhöriga med banktjänster

Aktuellt Corona
bankföreningen, hjälpa anhöriga med banktjänster, oanade möjligheter

Senast uppdaterad: 24 februari, 2022

Banker får många frågor när det gäller hantering av tillgångar för en annan persons räkning. Därför har Svenska Bankföreningen tagit fram tre utbildningsfilmer och en broschyr som riktar sig till privatpersoner och handlar om detta.

Frågan om att hjälpa anhöriga med banktjänster har blivit ännu mer aktuell under coronapandemin. Svenska Bankföreningen har därför tagit fram tre korta utbildningsfilmer som riktar sig till privatpersoner. De handlar om att hjälpa någon i sin närhet med bankärenden när personen av olika anledningar inte längre kan sköta sin ekonomi på egen hand.

  • Anhörigbehörighet
  • Framtidsfullmakt
  • God man och förvaltare

I de tre filmerna berättar Richard Edlepil som är jurist på Svenska Bankföreningen på ett överskådligt och lättbegripligt sätt om vad en ställföreträdare får och inte får göra med andras medel.

Svenska Bankföreningen har även tagit fram broschyren Framtidsfullmakt, anhörigbehörighet, god man och förvaltare. Vad gäller för mig?

Du kan du titta på filmerna, läsa broschyren och ta del av annan information kring bankärenden för annans räkning här: www.swedishbankers.se/fakta-och-rapporter/faktablad/bankaerenden-foer-annans-raekning/

Om Svenska Bankföreningen

Svenska Bankföreningen är en branschorganisation som verkar för en sund utveckling av det svenska bankväsendet. En viktig uppgift är att sprida kunskap om bankerna och deras viktiga roll för tillväxt och välfärd i samhället. Bankföreningen företräder banker verksamma i Sverige och vi har idag 30 medlemsbanker.

www.swedishbankers.se

Dela sidan: