Skriv sökord

Största coronastödet bland Sparbankerna i Sverige rullar ut

Corona I samhället
coronadrabbade verksamheter, Första undernyhet Sparbankerna. Föreningsstöd, Största coronastödet, Beachen bryggan bastun, Effekterna av Corona, Flytta ut, Kaffekalas, Sveriges mest solida banker, Filmserie med lokala artister, Vårens stipendiater utsedda av, Sparbanksstödet, Sparbanken Skånes årsstämma 2020

Senast uppdaterad: 17 juni, 2020

I april lanserade Sparbanken Skaraborg, tillsammans med sin ägare Sparbanksstiftelsen Skaraborg, det största coronastödet hittills bland Sparbankerna i Sverige – Sparbanksstödet – för att hjälpa till i spåren av den pandemi vi är mitt uppe i. Stödet som innehåller 12 miljoner kronor extra till föreningsliv och näringslivsfrämjande insatser, möjlighet till amorteringsbefrielse och extra rådgivning har nu börjat att rulla ut i bankens verksamhetsområde och det finns möjlighet för fler att få ta del av stödet.

I skrivande stund har totalt 48 ansökningar för intäktsbortfall bland föreningar och organisationer och 8 ansökningar för näringslivsfrämjande insatser kommit in till Sparbanksstiftelsen Skaraborg. Av de 12 miljoner som avsatts har nu 3 250 060 kronor beviljats och är på väg ut till föreningar och organisationer.
– Vi visste när vi lanserade Sparbanksstödet att vi kunde göra skillnad och nu ser vi hur det också börjar att rulla ut. Det känns fantastiskt att hjälpa till och det bästa är att vi fortfarande kan hjälpa fler, berättar Liselotte J Sterneborn, ordförande i Sparbanksstiftelsen Skaraborg.

– Bland de 58 fristående sparbanker som finns i Sverige är vårt stöd det största som hittills givits och det är vi verkligen stolta över. Precis som Liselotte säger så vet vi att det här gör skillnad för vårt verksamhetsområde, fortsätter Patrik Meijer, vd Sparbanken Skaraborg.

Banken erbjuder fortsatt möjlighet till amorteringsbefrielse, extra rådgivning och likviditetsstöd till privat- och företagskunder. Erbjudanden som uppskattas av kunderna.

– Våra kunders situationer är individuella och det är också så vi hanterar dem. Vårt hjärta slår ju för våra kunder och såväl i coronatider som annars så är vi måna om att hitta bra lösningar för var och en, avslutar Patrik Meijer.

Här finns mer information om Sparbanksstödet: https://sparbankenskaraborg.se/sparbanksstodet.html

Kontaktpersoner
Patrik Meijer, 070-575 72 18, patrik.meijer@sparbankenskaraborg.se
Liselotte J Sterneborn, 070-330 10 24,  info@sparbanksstiftelsenskaraborg.se

Sparbanksstiftelsen Skaraborg bildades år 2000 när Skaraborgs Läns Sparbank ombildades till aktiebolag och blev samtidigt ensam ägare till Sparbanken Skaraborg. Stiftelsen ska främja sparsamhet genom att som aktieägare i Sparbanken Skaraborg AB verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas. Företrädesvis inom bankens verksamhetsområde som är Skara, Vara, Götene och Essunga kommuner. Genom utdelning från banken kan stiftelsen lämna bidrag som främjar sparbankens och verksamhetsområdets utveckling.

Dela sidan: