Skriv sökord

Stöd efter översvämningarna – Sparbanken Skåne betalar självrisk åt drabbade hushåll

Hållbarhet I samhället
Sparbank betalar självrisken åt drabbade hushåll efter översvämning

Senast uppdaterad: 13 februari, 2024

Översvämningarna som slagit mot Skåne under vintern har orsakat omfattande problem. Sparbanken Skåne vill stötta drabbade hushåll genom att gå in och betala självrisken på försäkringen för den* som fått en vattenskada till följd av översvämningarna.

I samband med kraftig nederbörd och senaste veckornas avsmältning av snö har vattennivån i åar och sjöar i Skåne fyllts på mycket snabbt. Det har lett till höga vattenflöden vilket skapat problem med översvämningar på flera håll i regionen, med omfattande vattenskador på fastigheter som följd.

Bland de utsatta vattendragen märks Finjasjön i norr, Ringsjön, Hörbyån och Vombsjön i Mellanskåne och Kävlingeån västerut. Sparbanken Skåne är en stor samhällsaktör i många av de berörda kommunerna och har tusentals kunder i området.

Banken vill hjälpa de drabbade hushållen och har beslutat att erbjuda ekonomiskt stöd för att täcka den fasta självrisken i försäkringsärendet för privatpersoner som också är kunder i banken och vars hus skadats av översvämningarna. Maximalt självriskstöd är 10 000 kronor för en drabbad fastighet.

– Det är hemskt att få sin bostad förstörd och saneringen innebär en stor och oväntad utgift. Problemet kommer dessutom i en tid då vardagsekonomin redan är ansträngd för många. Sparbanken är en del av samhället och självklart vill vi ställa upp med det vi kan, säger Helena Björkman, bankchef på Sparbanken Skåne.

Ansök om självriskstöd hos Sparbankern Skåne

Stödet blir möjligt tack vare sparbanksidén, där en bärande del är att vinst från bankrörelsen ska kunna komma till nytta i det lokala samhället. Ansökan för självriskstödet görs direkt på Sparbanken Skånes hemsida.

Senaste veckorna har banken fört dialog med försäkringsbolag och andra intressenter i verksamhetsområdet för att överblicka omfattningen av översvämningarna. Det krävs stora insatser för att åtgärda skadorna och därefter behöver arbetet fortsätta för framtiden.

– Det är mycket jobb med att återställa efter översvämningarna och det krävs både handgripliga och ekonomiska insatser. Vi hoppas att vårt stöd blir en hjälp på vägen, säger Helena Björkman.

– Sedan behöver samhället verka långsiktigt för att minimera riskerna för att stora översvämningar blir ett återkommande problem i Skåne. Här vill vi från bankens sida medverka i arbetet för att rusta Skåne mot effekterna av extremväder. Vi vill ha en dialog med kommunerna och andra intressenter om hur vi kan bidra till att kartlägga och förebygga problem i framtiden, säger Helena Björkman.

De privatpersoner* vars hus drabbats av vattenskada i vinterns översvämningar kan nu skicka in ansökan på Sparbanken Skånes hemsida om ekonomiskt stöd för att täcka försäkringsärendets självrisk.

* Gäller privatkunder i Sparbanken Skåne som betalat sin husförsäkring från konto i banken, samt att fastigheten är belägen i Eslöv, Hässleholm, Hörby, Höör, Kristianstad, Kävlinge, Lund, Osby, Simrishamn, Sjöbo, Staffanstorp, Svalöv, Tomelilla, Ystad eller Östra Göinge kommun. Mer om förutsättningarna på sparbankenskane.se/sjalvriskstod

Om självriskstödet

Sparbanken Skåne stöttar hushåll som drabbats av vattenskador i sin permanent- eller fritidsbostad till följd av vinterns översvämningar. Banken kan gå in och ersätta den fasta självrisken för skada som reglerats av försäkringsbolag, upp till 10 000 kronor. Förutsättningar är att fastigheten är belägen i bankens verksamhetsområde och har drabbats av översvämningsskadan under januari-februari 2024. Fastighetsägaren behöver också ha betalat sin husförsäkring från konto i banken. Ansökan görs senast den 15 mars 2024 på sparbankenskane.se/sjalvriskstod Fastighetsägare som äger flera hus kan endast ansöka om ett hus. Totalt har banken avsatt 1,5 miljoner kronor till initiativet. Mer om villkoren på sparbankenskane.se/sjalvriskstod

Om Sparbanken Skåne

Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar där besluten fattas nära kunden. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.

Kerstin Olby
Kerstin Olby
Kommunikatör för Sparbankernas Riksförbund
kerstin.olby@sparbankerna.se
Dela sidan: