Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Promemorian Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 23 februari, 2021

Sparbankernas Riksförbund har inget att erinra mot promemorians förslag till ändringar i tullagen och tullförordningen.

Dela sidan: