Skriv sökord

REMISSYTTRANDE Förordning om bekämpande av sena betalningar vid affärstransaktioner

Remisser
REMISSYTTRANDE remissvar

Senast uppdaterad: 4 januari, 2024

Sparbankernas Riksförbund har lämnat remissvar till Justitiedepartementet över Förordning om bekämpande av sena betalningar vid affärstransaktioner. Vi har följande synpunkter på remissen.

Sparbankernas Riksförbund (Förbundet) har följande synpunkter på remissen. Förbundet har förståelse för att långa betalningstider kan orsaka problem för mindre företag. Det är dock Förbundets uppfattning att företag kan ha goda skäl till att vilja ha längre betalningsfrister än 30 dagar. Det behöver finnas möjlighet för parter att förhandla om längre betalningsfrister om det finns sakliga skäl. Däremot ska oskäliga betalningsfrister undvikas som missgynnar en svagare part. Det måste finnas tid för erforderliga kontroller, men inte onödigt långa tider pga ineffektivitet i hur betalningar hanteras. Vad som är oskäligt bör baseras på behovet av lång betalningsfrist och där kan det finnas lokala skillnader varför Förbundet anser att det är lämpligast med ett direktiv snarare än en förordning.

Förbundet har inga synpunkter på förslagen om verkställighetsmyndighetens befogenheter eller om alternativ tvistlösning.

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND
Björn Elfstrand, Verkställande Direktör och Caroline Wänglund, Jurist

Kerstin Olby
Kerstin Olby
Kommunikatör för Sparbankernas Riksförbund
kerstin.olby@sparbankerna.se
Dela sidan: