Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Slutbetänkandet Granskning av utländska direktinvesteringar (SOU 2021:87)

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 23 februari, 2022

Förbundet har följande synpunkter på remissen över slutbetänkandet Granskning av utländska  direktinvesteringar (SOU 2021:87)

Förbundet föreslår att det införs en uttrycklig bestämmelse i den föreslagna lagen om att granskningsmyndigheten ISP (ISP) ska lämna uppgifter till Bolagsverket när direktinvesteringen innebär att företaget får en ny verklig huvudman enligt lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän. Syftet med Förbundets föreslagna bestämmelse är att registret för verkliga huvudmän (registret) ska bli så korrekt som möjligt.

220222 Granskning av utländska direktinvesteringar

En av Sparbankernas Riksförbunds viktigaste uppgifter är att vara remissinstans för Förbundets medlemmar sparbanker, stiftelseägda bankaktiebolag och sparbankstiftelser. Förbundet framför också synpunkter aktivt genom framställningar till riksdag, regering och olika myndigheter.

Lena Karlsson
Lena Karlsson
lena.karlsson@sparbankerna.se
Dela sidan: