Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Promemorian Förslag till pelare 2-metod för bedömning av återflödesrisker vid värdepapperisering

Finansmarknad Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 14 april, 2021

Sparbankernas Riksförbund, Förbundet, har tagit del av rubricerad promemoria och har följande synpunkter på förslaget.

Förbundet finner att de motiv som inspektionen lägger till grund för förslaget kan ifrågasättas och att det saknas rättsliga förutsättningar för ett genomförande av förslaget. Förbundet avstyrker därför förslaget. Värdepapperisering förekommer f.n. praktiskt taget inte bland Förbundets medlemmar, men Förbundet anser att den remitterade frågan är principiellt viktig och i formell mening omfattas även Sparbankerna av frågan.

Sparbankernas Riksförbund remissvar Återflödesrisk vid värdepapperisering 21 5308

Dela sidan: