Skriv sökord

Vice riksbankschef Anna Breman i utfrågning om inflationen

Almedalen Finansmarknad Opinion Sparbanksperspektiv
Vice riksbankschef, Anna Breman
Vice riksbankschef Anna Breman i utfrågning av Lennart Ekdal i Sparbankernas seminarium på Almedalsveckan.

Senast uppdaterad: 7 juli, 2022

En uppskattad gäst i Sparbankernas ”Heta stolen” på Almedalsveckan var Anna Breman, vice riksbankschef på Riksbanken. Under rubriken ”Ekonomiska läget – vem är vinnare och vem är förlorare när inflationen stiger” lade Breman ut texten om Riksbankens tankar kring nuläget och framtiden.

Vice riksbankschefen konstaterar att företagens kostnader har ökat snabbt och den starka efterfrågan har gjort att man kunnat föra över dessa till konsumentpriserna. Möjligen upplever vi nu också ett ändrat prissättningsbeteende i den meningen att företagen tycks ha höjt priserna ovanligt mycket, i förhållande till hur mycket kostnaderna har ökat. Att inflationen är hög i både Sverige och omvärlden är förstås kännbart för hushållen och urholkar köpkraften. Centralbanker världen över stramar därför åt sin penningpolitik för att kyla av den ekonomiska aktiviteten och få ner inflationen.

Hög inflation är skadligt

Riksbanken är tydliga i sin replik på frågan om vem som är vinnare eller förlorare på den höga prisökningstakten:
– Det är ingen som vinner på högre inflation, konstaterade Breman och fortsatte sitt resonemang. Hög inflation är skadligt, vi hade det på 70- och 80-talen i Sverige – och då också stora svängningar i inflationen. Det var svårt för både hushållen och företagen att planera framåt. Vi fick en oönskad pris- och lönespiral med i princip inga reallöneökningar trots att nominella löneökningar var höga. Företagen förlorade konkurrenskraft mot sina internationella konkurrenter. Det var inte ett bra läge. Vi gjorde reformer på 90-talet som ledde till nya verktyg och en oberoende centralbank. Det här har gjort att vi har fått ett betydligt bättre system sedan början av 90-talet. Det är värt att försvara och det är det vi gör nu, var Bremans budskap från ”Heta stolen” hos Sparbankerna.

Inflationen är sannolikt tillfällig

Liksom i omvärlden har prisökningarna i Sverige nu spridit sig allt mer och såväl varu- som livsmedels- och tjänstepriser har stigit mer än man rimligen kunde förvänta sig. Mot bakgrund av detta kom Breman även med ett medskick till svenskarna, hur vi kan tänka kring det faktum att vi alla nu drabbas av minskat utrymme i plånboken:

– Vi ska känna en trygghet med att vi kommer tillbaka till en låg och stabil inflation. Det kommer inte vara lätt i närtid; det kommer att kännas. Och det kommer att kännas på saker som vi inte kan avvara. Du i din vardag kan ju inte avvara energi till exempel – vi behöver det för att värma upp våra hus och ladda våra mobiler. Vi kan inte avvara mat. Men vi kommer att komma tillbaka, så till alla vill jag säga att det här sannolikt är tillfälligt och att man ska känna tillförsikt, en långsiktig tillförsikt.

Se hela sändningen med vice riksbankschef Anna Breman från tisdagen den 5 juli.

Dela sidan: