Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Ett förbättrat resegarantisystem SOU 2023:33

Remisser
REMISSYTTRANDE remissvar

Senast uppdaterad: 19 oktober, 2023

Sparbankernas Riksförbund har lämnat remissvar på Finansdepartementets förslag SOU 2023:33 Ett förbättrat resegarantisystem. Förbundet tillstyrker inrättandet av en garantifond och i synnerhet möjligheten till regressrätt, men har önskemål om förtydliganden.

Sparbankernas Riksförbund (Förbundet) tillstyrker inrättandet av en garantifond och i synnerhet möjligheten till regressrätt, men har följande önskemål om förtydliganden. Om resan är betalad med kort har resenärer möjlighet att vända sig till kortbolaget för ersättning. Kortbolaget kan därefter ansöka om motsvarande ersättning från garantifonden.

Möjligheten för den som ersatt resenären att få ersättning från resegarantin förutsätter dock att resenären inte redan fått ersättning från resegarantin. För att undvika att kunder ansöker om ersättning från olika håll samtidigt föreslår Förbundet att det ska förtydligas vart kunden i första hand ska vända sig med sitt ersättningsanspråk.

Om kunden har fått ersättning från annat håll ska det ersatta beloppet minska. Förbundet föreslår att det förtydligas att det avser ersättning av resan inte om en försäkring utbetalas.

Förbundet föreslår att ”eller på annat sätt” i 8 b § ”näringsidkare som genom förmedling eller på annat sätt underlättat uppkomsten av sammanlänkade researrangemang” stryks då det upplevs svårtolkat alternativt förtydliga vad som avses.

Enligt förslaget ska fonden anses färdiguppbyggd när den uppgår till 1,5 miljard. Först om fonden minskar till 2/3 ska den eventuellt återaktiveras. Förbundet föreslår att avgiften fortsatt ska betalas in. På så sätt får alla resenärer bidra till denna garanti oavsett när resan betalas.

Stockholm den 17 oktober 2023

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND
Björn Elfstrand, Verkställande Direktör och Caroline Wänglund, Jurist

Dela sidan: