Skriv sökord

Svag lönsamhet för lantbrukarna hotar Sveriges matproduktion

Aktuellt
Lantbruksbarometern 2023, Sparbankerna, Swedbank och Ludvig & co, lantbrukets framtid

Senast uppdaterad: 19 oktober, 2023

Den upplevda lönsamheten i lantbruket har kraftigt försämrats under hösten jämfört med i våras och är nu på de lägsta nivåerna sedan krisåret 2016. Framtidstron är låg och utsikterna för det kommande året pekar på en fortsatt pressad lönsamhet i lantbrukets samtliga verksamheter. Det visar höstens Lantbruksbarometer som ges ut av Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna.

Av de tillfrågade lantbrukarna upplever 69 procent att lönsamheten är ganska dålig eller mycket dålig, vilket är en ökning med 15 procentenheter jämfört med i våras. Tuffast är det för mjölkproducenterna och växtodlingsföretagen. Det är också fler lantbrukare än tidigare som uppger att de har en dålig likviditet, hela 20 procent upplever detta jämfört med 14 procent förra året. Under nästa år räknar sex av tio lantbrukare med en fortsatt svag lönsamhet.

– Sämre lönsamhet och en mer ansträngd likviditetssituation samtidigt som konjunkturen försvagas gör att allt fler lantbrukare tvingas skjuta viktiga investeringar på framtiden. Det här är en stor utmaning för svenska lantbrukare och något som kan försena omställningen till ett mer hållbart och lönsamt lantbruk, säger Jörgen Kennemar, företagarekonom på Swedbank.

Historiskt höga kostnader och lägre priser pressar lönsamheten

En minskad skörd efter sommarens torka och stora regnmängder bidrar till den lägre upplevda lönsamheten. Lantbrukarna pressas också av lägre produktpriser och av historiskt höga kostnader på insatsvaror som diesel, foder och gödning samtidigt som räntekostnaderna stiger.

– Vi befinner oss i en turbulent omvärld där lantbruksföretagarna är viktigare än någonsin. Utifrån detta osäkra läge – gäller det att ha koll på sitt företags ekonomi, både likviditets- och resultatmässigt. Det är även klokt att stanna upp och fundera på om man borde göra något annorlunda, säger Filip Olsson, segmentchef Skog & Lantbruk på Ludvig & Co.

Livsmedelsförsörjningen står på spel

Att lantbrukarna upplever en vikande lönsamhet, i kombination med geopolitisk oro och störningar i den globala handeln innebär på sikt utmaningar för Sveriges försörjningsförmåga. Målet med regeringens livsmedelsstrategi är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen ökar samtidigt som nationella miljömål nås för att skapa en hållbar tillväxt och sysselsättning i hela landet.

– Vikande lönsamhet, kombinerat med låg framtidstro gör att den svenska Livsmedelsstrategin står på spel. Det svenska lantbruket är samhällskritiskt, och för att få en robust livsmedelsförsörjning behövs en hållbar lönsamhet, som i sin tur skapar investeringsvilja och tillgång till kapital, säger Björn Elfstrand, VD på Sparbankernas Riksförbund.

Läs lantbruksbarometern i sin helhet

Lantbruksbarometern Höst 2023

Presskontakter

Per Skargren, VD Sala Sparbank, 0224 – 850 80
Anna Burlage Sjöberg, Ludvig & Co, 08 – 700 20 10
Charlotte Nilsson, Swedbank, 076 – 534 66 12

Om Lantbruksbarometern

Lantbruksbarometern är en årlig rapport från Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna som visar lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget inom lantbruket. Den har utkommit sedan 1987 och årets Lantbruksbarometer är den 36:e helårsupplagan. Nettotalet för lönsamhetsindexet kan variera från minus 100 till plus 100. Rapporten bygger på intervjuer med 500 lantbrukare som Kantar Public genomfördes mellan den 18 – 26 september 2023.

Dela sidan: