Skriv sökord

REMISSYTTRANDE Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen

Remisser
REMISSYTTRANDE remissvar

Senast uppdaterad: 15 januari, 2024

Sparbankernas Riksförbund har lämnat remissyttrande till Justitiedepartementet över betänkandet Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen – En ny huvudregel (SOU 2023:69). Vi är positiva till ett ökat informationsutbyte med brottsbekämpande myndigheter.

Sparbankernas Riksförbund (Förbundet) är positiv till ett ökat informationsutbyte med brottsbekämpande myndigheter. Det är dock viktigt att den information som begärs av brottsbekämpande myndigheter inte får omfatta information som bankerna har lämnat enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Förbundet föreslår att uppgiftsskyldigheten utökas till att även omfatta företag som registreras enligt 2 § i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Flera av de företagen bedriver verksamhet som bedöms utgöra en förhöjd risk för penningtvätt- och/eller terrorismfinansiering såsom handel med kryptovalutor och valutaväxling.

Stockholm den 11 januari 2024

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND
Björn Elfstrand, Verkställande Direktör och Caroline Wänglund, Jurist

Läs mer om förslaget SOU 2023:69 på regeringen.se

Dela sidan: