Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Lantmäteriets promemoria ”Utökad möjlighet till elektronisk ingivning i inskrivningsärenden”

Remisser
Ju2022/03740, insolvensrätten, Dnr202/01058, Diarienummer Ju2022/03567, Fi2022/02140, Ny lag om källskatt på utdelning, Förslag till föreskrifter, bolagsverket, föreskrifter om insättningsgaranti och resolution, remiss, remissvar, remissyttrande

Senast uppdaterad: 16 februari, 2023

Sparbankernas Riksförbund har lämnat remissvar på Lantmäteriets promemoria: ”Utökad möjlighet till elektronisk ingivning i inskrivningsärenden”

Till Justitiedepartementet. Diarienummer Ju2022/03567

Sparbankernas Riksförbund har inga synpunkter på förslaget.

Stockholm den 16 februari 2023
Björn Elfstrand, Verkställande Direktör och Caroline Wänglund, Jurist.

Dela sidan: