Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Lantmäteriets promemoria ”Utökad möjlighet till elektronisk ingivning i inskrivningsärenden”

Remisser
REMISSYTTRANDE remissvar

Senast uppdaterad: 16 februari, 2023

Sparbankernas Riksförbund har lämnat remissvar på Lantmäteriets promemoria: ”Utökad möjlighet till elektronisk ingivning i inskrivningsärenden”

Till Justitiedepartementet. Diarienummer Ju2022/03567

Sparbankernas Riksförbund har inga synpunkter på förslaget.

Stockholm den 16 februari 2023
Björn Elfstrand, Verkställande Direktör och Caroline Wänglund, Jurist.

Dela sidan: