Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Förslag till nya föreskrifter om säkerhetsskydd

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 29 augusti, 2022

REMISSYTTRANDE över promemorian om förslag till nya föreskrifter om säkerhetsskydd.

Sparbankernas Riksförbund har inget att erinra mot förslaget.

Lena Karlsson
Lena Karlsson
lena.karlsson@sparbankerna.se
Dela sidan: