Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Betänkandet Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion (SOU 2021:12)

Remisser
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 14 juni, 2021

Sparbankernas Riksförbund tillstyrker genomförandet av den föreslagna regleringen, men anser att termen offentligt ackord bör tillämpas även i fortsättningen. Förbundet menar att termen är etablerad och att det finns klara fördelar med att behålla den, även om reglerna för ackordet i stora stycken ändras.

Dela sidan: