Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Betänkandet Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion (SOU 2021:12)

Remisser
Remiss, Finansinspektionen, Riskskatt, Legitimitet, Bostadsköparskola, Pensionssystem, Svenska banker, Terroristbrottslag, värdepappersmarknaden, Tullkontroller,insättningsgarantin, kreditinstitut, Ny lag om källskatt på utdelning, Omställningsstöd till företag, Ändrade förskrifter om insättningsgaranti, Förslag nya avgifter hos Finansinspektionen, Förslag till allmänna råd och vägledning, Omställningsstöd, Yttrande över föreslagna ändringar, Sekretessfrågor, Amorteringskrav, Avskaffad schablonintäkt på uppskovsbelopp, Associationsrätt för Sparbanker, Rapporteringsformatet, Diskussion med Swedbank om bankernas, Avgifter vid återköp, En ny riksbankslag, non-cash, Riksbankens, Elektroniskt översändande av fakturor, konsumentskyddsområdet, Likviditetstäckningskvot i enskilda valutor, Bolags- och föreningsstämmor, omsättning av vissa varor

Senast uppdaterad: 14 juni, 2021

Sparbankernas Riksförbund tillstyrker genomförandet av den föreslagna regleringen, men anser att termen offentligt ackord bör tillämpas även i fortsättningen. Förbundet menar att termen är etablerad och att det finns klara fördelar med att behålla den, även om reglerna för ackordet i stora stycken ändras.

Dela sidan: