Skriv sökord

Leksands Sparbank storsatsar mot bedrägerier

Hållbarhet I samhället
Claes Edberg, affärschef på Leksands Sparbank

Senast uppdaterad: 7 september, 2023

Antalet ekonomiska bedrägerier ökar kraftigt och äldre personer är värst drabbade. Detta gör att Leksands Sparbank, i samarbete med Polisen och lokala PRO-föreningar, gör en riktad satsning på att öka kunskap och medvetenhet om riskerna.

Angreppen kommer via mejl, sms och telefon. Avsändaren utger sig för att vara din bank och du uppmanas klicka på en länk, signera något med BankID eller lämna ut kortuppgifter. Sedan är kontot länsat och pengarna borta. Bedragarnas metoder blir alltmer raffinerade, vilket också visar sig i statistiken. Antalet anmälda bedrägerier är större än någonsin visar siffror från Brottsförebyggande Rådet och äldre är mest utsatta. Detta är också något som märks på Leksands Sparbank.

– Bedrägeriproblematiken har vuxit sig till ett samhällsproblem och kommer i vågor. Vi märker till exempel hur bedrägerierna ofta blossar upp i samband med utbetalning av pension och lön, men även i samband med utbetalning av exempelvis elstöd och skatteåterbäring. Dessvärre tror vi att bedrägerier är något som vi får leva med framåt. Vi på banken har ett ansvar i att informera och lyfta problematiken för våra kunder för att i största möjliga mån förebygga att det händer. Alla kan råka ut för bedrägeriförsök, men vi ser samtidigt tydliga tendenser att äldre människor tenderar att drabbas i större utsträckning, säger Claes Edberg, affärschef på Leksands Sparbank.

Allt fler blir bedragna

Därför initierar Leksands Sparbanken en satsning som riktar sig specifikt mot den äldre målgruppen. Tillsammans med Polisen besöker banken lokala PRO-föreningar för att informera och prata om bedrägerier, hur försöken kan se ut och framför allt vad man kan göra för att skydda sig.

– Det har accelererat, många har blivit uppringda och telefonen har blivit en skräck. Det finns en allmän oro som har ökat i takt med att det kommer allt fler sådana här samtal. Flera av pensionärerna i våra föreningar har blivit bedragna, bedragarna blir alltmer sofistikerade med proffsigare metoder. Med sådana här informationsinsatser kan man förhoppningsvis känna sig lite tryggare i hur man ska agera när samtalet kommer, säger Erik Peters, ordförande i PRO Leksand.

Två informationsträffar har redan genomförts, i Rättvik och Leksand. Nästa träff sker i Siljansnäs 12 september. Därefter är planen att fortsätta satsningen och ta konceptet vidare i bygden.

leksandssparbank.se

Dela sidan: