Skriv sökord

Inför valet – politikerna om sina hjärtefrågor

Almedalen Opinion
Mikael Damberg, Björn Elfstrand, almedalen, sparbankernas riksförbund, valet 2022
Mikael Damberg, finansminister och Björn Elfstrand, vd Sparbankernas Riksförbund på Almedalsveckan 2022

Senast uppdaterad: 16 augusti, 2022

Som en del i vårt uppdrag – att vara med och belysa viktiga samhällsfrågor som på kort och lång sikt påverkar Sverige – blev det naturligt att ett valår som detta ge lite extra tid åt politikens företrädare i Sparbankernas agenda på Almedalsveckan. Samtliga riksdagspartiers respektive ekonomisk-politiska talespersoner inklusive finansministern utfrågades.

Varken Sparbankerna som sådana, eller Sparbankernas Riksförbund, tar någons parti eller har avsikten att särskilt fronta en viss ideologi.

Vi lyckades engagera samtliga riksdagspartiers representanter som fick ta plats i vår programpunkt ”Heta stolen”. Utfrågningarna leddes av den mycket erfarne debatt- och programledaren Lennart Ekdal. I skrivande stund kan vi notera att frågor som rör rikets säkerhet, penningpolitik, energieffektivisering, lag och ordning, arbetsmarknadsproblematik, utanförskap, situationen i skolvärlden, företagsklimatet, den gröna omställningen, glesbygdstillväxt och vinster inom vård och skola kommer vara glödheta inför valet till Riksdagen
den 11 september.

En del talespersoner hade inget emot att dela med sig av sina upplevelser kring konkreta måsten för Sverige, i händelse av att de skulle ha eller få makten att driva igenom dessa. En del var desto svårare för moderator Lennart Ekdal att manövrera fram till några konkreta uttalanden, eller något som kunde liknas vid konkreta vallöften jämte de vanliga käpphästarna.

Riksdagspartiernas ekonomisk-politiska talespersoner om sina hjärtefrågor:

Mikael Damberg, finansminister, Socialdemokraterna

Mikael Damberg, finansminister, Socialdemokraterna

– Det mest utjämnande är en generell välfärdspolitik som innebär att det är bra kvalitet i skolan så att ungarna faktiskt klarar skolan, att det finns en sjukvård som är gemensamt finansierad så att man klarar sin ålderdom, att man dessutom har försäkringar som gör att om det går illa för en i livet till exempel blir sjuk eller arbetslös, att det ändå finns försäkringssystem som fångar upp en. Och att man bekämpar arbetslöshet! Det är att ta ansvar för Sverige i oroliga tider!
Se hela sändningen med Mikael Damberg här.

Lennart Ekdal, Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet.

Lennart Ekdal i utfrågning av Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet.

Martin Ådahl, Centerpartiet:

– Dels är det småföretagsamheten, att det växer underifrån – eftersom 4 av 5 nya jobb i Sverige skapas av växande småföretag. Dels är det optimism – att vi står för grön tillväxt och innovationskraft. Och dels är det att komma tillrätta med den för dåliga matchningen på arbetsmarknaden.
Se hela sändningen med Martin Ådahl här.

Ewa Andersen presenterar Lennart Ekdal inför utfrågning av Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna.

Mats Persson, Liberalerna:

– Det måste bli enklare och billigare att anställa. Sänk skatten för
vanligt folk, det vill säga folk som jobbar, för det är dom som bygger vårt land! Och för att inte tappa den socialliberala grenen i vår politik ska människor få hjälp att komma in på arbetsmarknaden, men det ska alltid löna sig att jobba! Pensionärsgrupper som fallit efter ska vi hjälpa upp igen.
Se hela sändningen med Mats Persson här.

Oscar Sjöstedt, ekonomisk politisk talesperson, Sverigedemokraterna

Oscar Sjöstedt, Sverigedemokraterna:

– Vi kan dämpa inflationen. Just el och bränsle driver på den övriga inflationen. Som exempel: Sticker dieselpriset iväg blir det dyrare för bonden. Bonden har så låga marginaler så att det måste gå till slutkund. Då blir maten dyrare. Punktskatt på el är ett annat exempel, som vi måste göra något åt: Det har vi ju annars på till exempel alkohol och tobak men varför ska vi ha det på el? Ska det vara fult att konsumera el? Hade vi tagit bort punktskatterna på el och bränsle, och minskat reduktionsplikten – då hade inflationen dämpats.
Se hela sändningen med Oscar Sjöstedt här.

Ali Esbati, ekonomisk-politisk talesperson i Vänsterpartiet.

Ali Esbati, Vänsterpartiet:

– För oss handlar det om att vi behöver ha ett massivt investeringsprogram
för de kommande 10 åren. Det handlar om de tre områdena där de territoriella
utsläppen är som störst i Sverige. Och det är transporter, industrin – och i det här fallet handlar det om energiförsörjningen till industrin, och så handlar det om bostadssektorn – att man energieffektiviserar i huvudsak det befintliga beståndet men också nyproduktionen. På dom tre områdena finns det väldigt mycket som behöver göras, och det kommer inte göras i den takt som är nödvändig om man inte har ett starkt statligt åtagande.
Se hela sändningen med Ali Esbati här.

Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson Kristdemokraterna

Jakob Forssmed, Kristdemokraterna:

– Med stora samhällsekonomiska konsekvenser ifall inget görs, så handlar vår största säljbara skillnad mot andras ekonomiska politik om att få ner vårdköerna, drastiskt. Vi tror verkligen att det behövs ett parti i svensk politik som på allvar tar tag i sjukvårdens problem, nämligen att lägga ner de 21 fristående regionerna och istället jobba med vårdköerna på ett helt annat sätt. Det gör ju också att människor kommer tillbaka i arbete snabbare än annars.
Se hela sändningen med Jakob Forssmed här.

Janine Alm Ericson, ekonomisk-politisk talesperson, Miljöpartiet

Janine Alm Ericson, Miljöpartiet:

– Avveckla fossila bränslen mycket snabbare! Klimatomställningen är vår bästa ekonomiska möjlighet. Om vi inte gör nånting kommer det bli väldigt väldigt dyrt. Tänk vilka enorma kostnader det kan bli med till exempel uteblivna skördar.
Se hela sändningen med Janine Alm Ericson här.

Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson hade inte möjlighet att medverka så istället svarade deras skattepolitisk talesperson.

Niklas Wykman, skattepolitisk talesperson, Moderaterna

Niklas Wykman, Moderaterna:

– Vi kommer ta ansvar för offentliga finanser, det vill säga att statens
ekonomi håller ihop. Det är alltid nummer ett ifall all annan politik sedan
ska fungera. De utgifter som Staten behöver ta på sig måste nås genom
prioriteringar inom de resurser Staten har, det vill säga vi kommer inte
belasta hushållen med ökade kostnader. Vår politik handlar också om att säkra prioriteringsordningen i offentliga utgifter. Vidare finns ett kluster av problem förknippade med att vi inte riktigt tagit ansvar för den invandring vi haft i Sverige, till exempel med låg självförsörjningsgrad som följd. Dessa behöver brytas.
Se hela sändningen med Niklas Wykman här.

Dela sidan: