Skriv sökord

Sparbankerna på plats i Almedalen med representanter för Finansinspektionen, vice riksbankschefen och finansministern

Almedalen Opinion Sparbanksperspektiv
almedalen, ewa andersen, johanna fager wettergren, Susanna grufman, finansinspektionen
Johanna Fager Wettergren, hållbarhetschef, Finansinspektionen, Ewa Andersen, vd, Sparbankernas Riksförbund och Susanna Grufman, biträdande generaldirektör, Finansinspektionen på Almedalsveckan.

Senast uppdaterad: 7 juli, 2022

Sparbankerna hade under årets Almedalsvecka bjudit in finansminister Mikael Damberg och övriga riksdagspartiers ekonomisk-politiska talespersoner till utfrågningar inför valet i höst. Utfrågningarna genomfördes i Sparbankernas tält i Visby och livestreamades på Sparbankerna.se och visades även på Almedalen Play.

I vårt program rymdes också seminarier med många namnkunniga gäster, där vi bland annat fått panelbesök av Susanna Grufman, biträdande generaldirektör på Finansinspektionen och Johanna Fager Wettergren, hållbarhetschef på samma myndighet. Journalisten och programledaren Lennart Ekdal har varit moderator för samtliga programpunkter i Sparbankstältet på Hamnplan.

Almedalsveckan tillbaka i Visby igen

Almedalsveckan på Gotland är tillbaka som ”live-event” efter fysiska uppehållen 2020 och 2021 i samband med pandemiåren. Under veckan har Sparbankerna arrangerat 21 seminarium, utfrågningar och mingel på plats i Visby – med fokus på säkerhet, hållbarhet och företagande. Vårt primära syfte med att närvaro i Almedalen är att sprida kunskap om Sparbankerna och visa att en Sparbank är så mycket mer än en vanlig bank.

Vi ser också som vår självklara uppgift att, som aktör i det gemensamma samhällsbygget, vara med och belysa avgörande samhällsfrågor som på kort och lång sikt påverkar Sverige. Därför syns i vår agenda under veckan dels den återkommande programpunkten ”Heta stolen”, där tunga beslutsfattare utfrågas om deras upplevelse av nuläge och framtid för svensk ekonomi. Där ibland vice riksbankschef Anna Breman som svarade på frågor om den höga inflationen. Dels har vi också våra seminarier som kan liknas vid gruppsamtal med namnkunniga paneler – som diskuterar sinsemellan och tillsammans med publiken. Allt under givna rubriker för vart och ett av samtalen.

Titta på seminarier i efterhand

Årets almedalsprogram i Sparbankstältet innefattar rubriker som ”Gröna lån och hållbara bostäder – vad handlar det om”, ”Den lilla människan i det stora – hur påverkar det geopolitiska läget dig”, ”Nya fysiska och digitala hot – går det att skydda sig”, och mycket mer. Seminarierna går att titta på även i efterhand.

Se Sparbankernas alla seminarier här

Dela sidan: