Skriv sökord

Sparbanken Nord säkrar brandflyget i norr

Hållbarhet I samhället
brandflyget

Senast uppdaterad: 21 juni, 2021

Flygklubben Nordvingen och Gellivare Flygsällskap kan nu göra de investeringar som krävs för att fortsätta som uppdragsflyg. Genom att Sparbanken Nord via sitt samhällsengagemang* satsar totalt 600 000 kr säkras verksamheten med krisberedskap och brandbevakning.

– Det här är två föreningar som tar ett stort ansvar när det gäller krisberedskap i vårt län, inklusive den viktiga skogsbrandsbevakningen, säger Erika Mattsson, chef Hållbarhet och samhälle på Sparbanken Nord. Det känns viktigt att stötta den verksamheten, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv.

För att möta myndigheternas krav gällande uppdragsflygplan stod båda klubbarna inför stora kostnader för motorbyte alternativt flygplansbyte. Pandemin har drabbat ekonomin även för flygklubbarna, och det dystra alternativet skulle vara att inte kunna ta på sig uppdrag längre.

– Vi är väldigt stolta över de insatser våra medlemmar helt ideellt gör för länet när det gäller brandflyg och annan beredskap, säger Thomas Wettainen från Flygklubben Nordvingen. Stödet från Sparbanken Nord gör att vi nu kan göra de investeringar som krävs för att fortsätta vår uppdragsverksamhet.

Flyginsatsgrupperna under Frivilliga Flygkåren är i beredskap dygnet runt, året om.

De rycker ut på eftersök av försvunna personer, kraftledningskontroller efter stormar och trafikövervakning. Därtill kommer det viktiga brandflyget. Många stora skogsbränder har kunnat undvikas tack vare att brandflyget har upptäckt dem i tid. Därigenom har stora värden säkrats för skogsägare och den skogsnära industrin men också de naturvärden som är viktiga ur hållbarhetssynpunkt då skogen binder koldioxid. Viktigt både för oss som bor här och för besöksnäringen.

Uppdragsgivare för länets brandflyg är Länsstyrelsen, och insatserna beordras av räddningstjänsten utifrån SMHI:s brandriskprognos. Det finns tre övervakningsområden, så kallade brandslingor, i Norrbotten där flygklubben Nordvingen, med stöd av Gellivare flygsällskap, ansvarar för den norra slingan som går över kommunerna Gällivare, Pajala, Jokkmokk och Kiruna. Luleå/Boden flygklubb i samarbete med Piteå flygklubb ansvarar för den östra och södra slingan.

Sparbanken Nord har sedan tidigare ett samarbete med Luleå/Boden flygklubb.

– Genom det här samarbetet är vi med och tar ansvar för brandflyg och krisberedskap i hela vårt län, det känns riktigt bra, säger Jörgen Svonni, Regionchef Norra, Sparbanken Nord. Det är våra kunder och vårt samhällsengagemang som möjliggör detta.

Frågan om brandflyg är högaktuell då det redan nu varit tillbud både i Norrbotten och i södra Sverige, och Jörgen vill passa på att hylla det arbete som samtliga flygklubbar utför för alla oss som bor och verkar här.

– Det allra viktigaste är att lyfta det arbete som utförs av ideella krafter över hela vårt län. De är verkligen vardagshjältar som förtjänar all vår uppskattning, avslutar Jörgen.

* Beslutet är en samfinansiering av Sparbanken Nords utskott för samhällsengagemang i Gällivare, Kiruna och Pajala samt Sparbanken Nords stiftelse för näringsliv i Jokkmokk.

Om Sparbanken Nord

Sparbanken Nord har kontorsverksamhet i de tio kommunerna Piteå, Älvsbyn, Arvidsjaur, Arjeplog, Jokkmokk, Gällivare, Kiruna, Pajala, Överkalix och Övertorneå, samt en hög digital närvaro med egen telefonbank. Med en affärsvolym på drygt 58 miljarder kronor och 185 medarbetare är vi en av landets största sparbanker och en betydande finansiell aktör i Norrbotten. En stor del av vinsten avsätter banken till hållbar utveckling på olika nivåer och i olika områden i lokalsamhället.

www.sparbankennord.se

Dela sidan: