Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: Riskskatt för kreditinstitut

Remisser Riskskatt
ekonomichef sökes, PMFS 2020:3, Remissyttrande, Startlån till förstagångsköpare

Senast uppdaterad: 18 juni, 2021

Sparbankernas Riksförbund avslår även detta förslag till Riskskatt för kreditinstitut och har lämnat in följande remissyttrande.

Förbundet har samma synpunkter på det senaste förslaget, som Förbundet framförde rörande det tidigare förslaget i höstas och har härutöver följande synpunkt på de senaste ändringarna i förslaget.

Enligt det senaste förslaget ska skatten beräknas även på skulder hänförliga till svenska kreditinstituts verksamhet i utländska filialer. Mindre kreditinstitut, som exempelvis Sparbanker, är vanligtvis beroende av omfattande utkontraktering till och samarbete med större kreditinstitut som har verksamhet med skuldsättning överstigande gränsvärdet och därmed träffas av skattskyldigheten. Sådana mindre kreditinstitut torde få räkna med kostnadsökningar till följd av att den samarbetande leverantören drabbas av skatten. Den nu föreslagna utvidgningen av skatte-underlaget, kan således väntas medföra att även mindre kreditinstitut drabbas av skatten, fast på ett indirekt vis. Förbundet menar att denna effekt av förslaget är mycket olämplig och på sikt försvårar mindre bankers verksamhetsförutsättningar.

Stockholm den 14 juni 2021

Ewa Andersen, vd och Bengt Nordström
SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Dela sidan: