Skriv sökord

Har vi råd att producera och köpa svensk mat?

Almedalen Opinion Sparbanksperspektiv
svensk mat, seminarium almedalen, almedalsveckan, lantbruksfrågor, lantbruksbarometern

Senast uppdaterad: 9 augusti, 2022

Nuläget i världen skapar osäkerhet för Sveriges lantbruksföretagare. Höjda räntor, ökade transport- och inköpskostnader sätter tydliga spår i ekonomin. Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna lyfter därför nutid, framtid och möjligheter för svenskt lantbruk på det högaktuella seminariet: ”Har vi råd att producera och köpa svensk mat?”

Det är en tuff ekonomisk situation för många lantbrukare nu när deras inköpskostnader stiger samtidigt som fler konsumenter behöver hålla hårdare i sina plånböcker. Hur den ekvationen ska gå ihop diskuterar paneldeltagare från lantbruket, politiken, bank samt rådgivningsbranschen för den gröna näringen. De ger sin syn på utmaningar och möjligheter för svenskt lantbruk, till exempel hur vi kan höja svensk självförsörjning och framtiden för den globala handeln med jordbruksvaror samt vart politiska kompassen pekar för att göra spelplanen tydligare för lantbruket?

Medverkande på seminariet:

 • Birger Lahti, riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson (V)
 • Daniel Bäckström, riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson (C)
 • Isak From, riksdagsledamot (S)
 • Inger-Lise Sjöström, mjölkbonde och styrelseledamot, Arla Foods
 • Pär Dalhielm, vd, Svenskt Vatten
 • Filip Olsson, segmentschef, Skog och Lantbruk, Ludvig & Co
 • Göran Hedman, ordförande, Sparbankernas Riksförbund
 • Ulf Möller, segmentsansvarig Skog och Lantbruk, Swedbank
 • Moderator: Willy Silberstein

Titta på seminariet här: Har vi råd att producera och köpa svensk mat?

Insikter och analyser från Lantbruksbarometern 2022*

 • Trots historiskt höga avräkningspriser tar höga kostnaderna på insatsvaror som foder och växtnäring överhand och försämrar lantbrukarnas tro på en bättre lönsamhet framåt.
 • Instabilt geopolitiskt läge och ett ökat inflationstryck skapar osäkerhet i marknaden för jordbruksprodukter och medför även ökade kostnader för branschen.
 • För att öka investeringsviljan framåt behövs långsiktighet i politiken och klarare spelregler för branschen.

*Lantbruksbarometern är en årlig rapport från Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna som visar lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget inom lantbruket. Den har utkommit sedan 1987.

Lantbruksbarometern 2022

Dela sidan: