Skriv sökord

REMISSYTTRANDE IMYs föreskrifter om behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser

Remisser
REMISSYTTRANDE remissvar

Senast uppdaterad: 17 november, 2023

Sparbankernas Riksförbund (Förbundet) har lämnat remissvar till Integritetsskyddsmyndigheten. Vi välkomnar föreskrifterna och har följande ändringsförslag.

I 6 § 2 stycket anges ”Personuppgiftsbehandling enligt första stycket får endast avse företagens befintliga och presumtiva kunder, befintliga och presumtiva leverantörer, samarbetspartners, förmedlare, arbetstagare, arbetssökande, uppdragstagare, styrelsemedlemmar, fullmaktshavare, ställföreträdare, firmatecknare, ägare, verkliga huvudmän, tredjemanspantsättare och borgensmän, motparter i en transaktion och därmed jämförliga kategorier av personer.”

Förbundet föreslår följande text istället.

”Personuppgiftsbehandling enligt första stycket får endast avse företagens befintliga och presumtiva kunder, befintliga och presumtiva leverantörer, samarbetspartners, förmedlare, arbetstagare, arbetssökande, uppdragstagare, huvudmän och styrelsemedlemmar., Med kund eller presumtiv kund avses även fullmaktshavare, ställföreträdare, firmatecknare, ägare, verkliga huvudmän, tredjemanspantsättare och borgensmän, motparter i en transaktion och därmed jämförliga kategorier av personer.”

Stockholm den 7 november 2023

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND
Björn Elfstrand, Verkställande Direktör och Caroline Wänglund, Jurist

Dela sidan: