Skriv sökord

REMISSYTTRANDE: förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden

Remisser
REMISSYTTRANDE ÖVER HANTERING AV AMORTERINGS-UNDERLAG

Senast uppdaterad: 10 juli, 2023

Sparbankernas Riksförbund tillstyrker förslaget som bör bidra till ett ökat konsumentskydd och har inga synpunkter på förslaget.

Dela sidan: